\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
QA Educ.
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

แนะนำสมาชิกใหม่
   สมาชิกทั้งหมด ( 1024 )
   
 

 
 
 


MOE

OBEC

สพป.อด.๒

AMSS

SUPERUD2

คุรุสภา

สมศ.

สสค

ส.พัฒนาครู

สทศ.

สน.วิจัย

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  

กลุ่มงานสื่อฯ สพป.อุดรธานี เขต ๒
ได้กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
โรงเรียนคุณธรรม ในส่วนที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ............ดังนี้
๑.กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
สู่การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
.................................คลิกดูรายละเอียด
๒. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน
ขอรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม
ระดับ ๑ ดาว...........คลิกดูรายละเอียด
ระดับ ๒ ดาว ..คลิกดูรายละเอียด
.............

   
 
 

 

สนก.

สทร.

สน.วิชาการฯ

ติวเข้ม

เข้าสู่เว็บไซต์ สถานีโทรทัศน์ ETV

Student Channel

 

 

DLIT

SKOOOL_UK

e_DLTV

true

KruTube

Saranukorm

 

KARN_TV

MYFIRSTBRAIN

ENGLISHTEST

โรงเรียนคุณธรรม

IPST


thaiteachertv

ศพก

Tewfree

e-Learning

โรงเรียนประรัฐ

ข่าวกิจกรรม
 
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได
สพป.อด.๒ ได้จัดอบมการจัดทำโครงงานพัฒนา
จริยคุณ ให้แก่ผู้บริหารและครูในโรงเรียน
ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. จากปีการศึกษาที่แล้ว จำนวน ๓๐๐ คน
จาก ๗๕ โรงเรียน ซึ่งในภาพเป็นการอบรม
ภาคทฤษฎี ก่อนไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบฯ
..............................................................................................................******
สพป.อุดรธานี ๒ ได้นำผู้บริหารและคณะครู
ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ปีการศึกษา๒๕๖๑ จำนวน ๑๕๐ คน
ไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม
ณ  โรงเรียนบ้านแป้นและบ้านแบง
สพป.หนองคาย ๒
...............................................................................................................******
การเข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรม
ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ของนักเรียน
ตัวแทน สพป.อุดร ๒ เมื่อวันที่ ๗ ส.ค.๖๑
ณ ร.ร.สตรีราชินูทิศ ๒ ซึ่งมีนักเรียน
ในสังกัด สพป.,สพม. ใน จ.อุดรธานี
หนองคาย,บึงกาฬและสกลนคร
..........................................................................................................*******
การประชุมผ่านระบบทางไกลของ สพป.อุดร ๒
ส่งสัญญาณจากหอประชุมร่วมคิด อ.กุมภวาปี
ไปยังจุดรับสัญญาณ 8 จุด ใน 6 อำเภอ
เป็นการแถลงแนวนโยบายต่างๆ ที่จะดำเนินการ
ในปีการศึกษา๒๕๖๑ แก่ บุคลากรในสังกัด
ทั้งหมดพร้อมกัน ซึ่งในภาพเป็นจุดประชุม
โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
..........................................................................................................*******
การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ในระดับภูมิภาค มีทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT)
ระดับเขตตตรวจราชการ และทีมเคลื่อนที่
ด่วนพิเศษ (EMS) ระดับภูมิภาค
ในภาพเป็นการลงพื้นที่พร้อมกันทั้ง ๒ ทีม
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน สพป.เลย ๑
....................................................................................................********
การนิเทศการดำเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของทีมเคลื่อนที่เร็ว
(RT) เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ซึ่งครอบคลุม
พื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ จ.อุดรธานี,จ.หนองคาย
จ.เลย, จ,หนองบัวลำภูและบึงกาฬ ประกอบด้วย
๑๒ สพป. และ ๓ สพม................
....................................................................................................********
การประชุมชี้แจง เพื่อเตรียมการเยี่ยมนิเทศ
และการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๓ ดาว
ของทีม RT คุณธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๐
ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในสังกัด สพป.อุดร ๒
เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๑ ณ โรงเรียนบ้านทองอินทร์-
สวนมอญ อ.กุมภวาปี
....................................................................................................*****
การรับชมการถ่ายทอดสดการอบรม
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
รูปแบบใหม่ NEW DLTV ของ สพป.อุดร ๒
เมื่อ ๙ พ.ค. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมร่วมคิด
มี ผอ.ร.ร., ครูบรรจุใหม่ ระหว่างปี ๕๘-๖๑
ร่วมรับชม ผอ.สพป.อด.๒ เป็นประธานฯ
.................................................................................................********
การประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference)
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ถ่ายทอดจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ส่งสัญญาณไปยัง
สพป., สพม., และโรงเรียนทั่วประเทศไทย
ในภาพเป็นการรับชมของบุคลากรในสำนักงาน
สพป.อุดร ๒ ณ หอประชุมร่วมคิด
.................................................................................................********
กลุ่มนิเทศฯ สพป.อุดร ๒ ให้ความร่วมมือกับ
อบจ.อุดรธานี โดยส่งบุคลากรร่วมเป็น
กรรมการประกวดสื่อ ครูในสังกัด
อบจ.อุดรธานี ณ โรงเรียนพันดอนวิทยา
อ.กุมภวาปี ในภาพที่นำเสนอเป็นการประกวดสื่อ
คุณครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
.................................................................................................********
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได
 
 
 
 
 
ADMIN