\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
QA Educ.
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

แนะนำสมาชิกใหม่
   สมาชิกทั้งหมด ( 1001 )
   
 

 
 
 


MOE

OBEC

สพป.อด.๒

E-OFFICE

AMSS

SUPERUD2

คุรุสภา

สมศ.

สสค

ส.พัฒนาครู

สทศ.

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 

เรียน...ท่านที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิก
เว็บไซด์ศูนย์สือ สพป.อุดร ๒
........www.mrcud2.com.
โปรดอ่านวิธีสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
โดยคลิกเมนูนิเทศออนไลน์
คลิกรายการคู่มืออัพโหลดสื่อ
อ่านดูละเอียด แล้วทำตามนั้น นะครับ
>>>>>>>>>>>...........CLICK

   
 
 

 

สนก.

สทร.

เข้าสู่เว็บไซต์ สถานีโทรทัศน์ ETV

ติวเข้ม

Student Channel

 

 

DLIT

SKOOOL_UK

e_DLTV

true

KruTube

Saranukorm

TKC

KARN_TV

MYFIRSTBRAIN

ENGLISHTEST

scholnet

IPST

Funny Room

thaiteachertv

สสวท.

e-Learning

โรงเรียนประรัฐ

ข่าวกิจกรรม
 
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได

KKU
การประชุม ครู, ผอ.ร.ร., ศึกษานิเทศก์
ผู้บริหารการศึกษา สพป./สพม.
ในโครงการพัฒนาการคิดคณิตขั้นสูง
ทางคณิตศาสตร์ ของ น.ร.ภาคอีสาน
ซึ่ง ศูนย์คณิตศาสตรศึกษา ม.ขอนแก่น
..............................................................................................................******
การอบรมบุคลากรในโครงการ
พัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่าง ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
อ.เมือง จ.สุรินทร์
...............................................................................................................******
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
ในงานมหกรรมวิชาการสานพลัง สพป.อด.๒
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนในอำเภอศรีธาตุ
ในภาพเป็นการแข่งขันกลุ่มสาระงานอาชีพ
..........................................................................................................*******
การสอนโดยใช้นวัตกรรม
Open Approach & Lesson Study
ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในภาคอีสาน
ในภาพ ณ ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง สพป.อด.๒
..........................................................................................................*******

NEWS367
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
ณ โรงเรียนเพื่อทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการของผู้บริหาร ครู นักเรียน
ชุมชน หากแก้ปัญหาได้ ศึกษานิเทศก์
ก็จะแก้ปัญหา ณ ที่นั่น หากแก้ไม่ได้ ก็นำมา
มาวางแผน เพื่อดำเนินการในโอกาสต่อไป
....................................................................................................********

News358
การประชุม อบรม สัมมนา
ของศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานสื่อฯ
สพป.อด.๒ ในช่วงต้นปี ๒๕๕๙
ที่ผ่านมา ซึ่งได้นำภาพบรรยายกาศ
การประชุมฯ มานำเสนอบางส่วน
....................................................................................................********


NEWS364

การประเมินมาตรฐานห้องสมุดดีเด่น
ประจำปีงบประเมิน ๒๕๕๙
ของกลุ่มนิเทศฯ สพป.อุดร ๒
ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ขนาด ใหญ่ กลาง เล็ก
ตามขนาดโรงเรียน ซึ่งมีบรรยากาศ
....................................................................................................*****

OPEN-Approach
การอบรมขยายผลการจัดการเรียนรู้โดยวิธีเปิด
และศึกษาชั้นเรียน สู่โรงเรียนที่สนใจ
ในสังกัดสพป.อุดรธานี เขต ๒
ระหว่างวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๕๙
ณ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ.ศรีธาตุ
.................................................................................................********
การนิเทศติดตาม สภาพการใช้สื่อ นัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก
ณ โรงเรียนบ้านเดียม อ.กุมภวาปี
ซึ่งพบว่ามีปัญหา ที่ต้องปรับปรุง แก้ไข
ค่อนข้างมาก เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร
ที่มีความชำนาญในด้าน ICT
.................................................................................................********

Career
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้
ของโรงเรียนต้นแบบโครงการ
การสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
ณ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา อ.โนนสะอาด
มีการสอนทักษะอาชีพที่หลากหลาย
.................................................................................................********
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได
 
 
 
 
 
ADMIN