\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
QA Educ.
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

แนะนำสมาชิกใหม่
   สมาชิกทั้งหมด ( 1001 )
   
 

 
 
 


MOE

OBEC

สพป.อด.๒

E-OFFICE

AMSS

SUPERUD2

คุรุสภา

สมศ.

สสค

ส.พัฒนาครู

สทศ.

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  

กลุ่มงานสื่อฯ สพป.อุดร ๒ จะจัดกิจกรรม
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๐
ในวันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ
ภูฝอยลม อ.หนองแสง ซึ่งมี
กำหนดการดังนี้.........................คลิก
รายงานการเดินทางวิทยากร......คลิ
ตัวอย่างรายงานการเดินทาง......คลิก

   
 
 

 

สนก.

สทร.

เข้าสู่เว็บไซต์ สถานีโทรทัศน์ ETV

ติวเข้ม

Student Channel

 

 

DLIT

SKOOOL_UK

e_DLTV

true

KruTube

Saranukorm

TKC

KARN_TV

MYFIRSTBRAIN

ENGLISHTEST

scholnet

IPST

Funny Room

thaiteachertv

สสวท.

e-Learning

โรงเรียนประรัฐ

ข่าวกิจกรรม
 
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได
การคัดเลือกBEST Pratice โรงเรียน
ที่จัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล
DLTV, DLIT ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐
(จ.หนองคาย,บึงกาฬ,หนองบังลำภู,อุดรธานี,เลย)
๙-๑๐ มี.ค. ๖๐ ณ โรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย
..............................................................................................................******
การอบรมบุคลากรในโครงการ
พัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่าง ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
อ.เมือง จ.สุรินทร์
...............................................................................................................******
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
ในงานมหกรรมวิชาการสานพลัง สพป.อด.๒
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนในอำเภอศรีธาตุ
ในภาพเป็นการแข่งขันกลุ่มสาระงานอาชีพ
..........................................................................................................*******
คณะบุคลากร สพป.อุดรธานี ๒ ได้เดินทางไป
ศึกษาดูงานโรงเรียนนานาชาติISE
จ.ชลบุรี เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
ยกระดับคะแนนONET ภาษาอังกฤษ
ให้สูงขึ้น ซึ่งมีบรรยากาศดังที่นำเสนอ
..........................................................................................................*******

NEWS367
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
ณ โรงเรียนเพื่อทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการของผู้บริหาร ครู นักเรียน
ชุมชน หากแก้ปัญหาได้ ศึกษานิเทศก์
ก็จะแก้ปัญหา ณ ที่นั่น หากแก้ไม่ได้ ก็นำมา
มาวางแผน เพื่อดำเนินการในโอกาสต่อไป
....................................................................................................********

News368
งานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานสื่อฯ
ในช่วงปลายภาคเรียน ศน.
จะออกพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงาน
ตามโครงการ รับรู้ผลของการดำเนินงาน
ว่างมีอุปสรรค ปัญหา ความก้าวหน้า
เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อพัฒนาในปีต่อไป
....................................................................................................********


NEWS364

การประเมินมาตรฐานห้องสมุดดีเด่น
ประจำปีงบประเมิน ๒๕๕๙
ของกลุ่มนิเทศฯ สพป.อุดร ๒
ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ขนาด ใหญ่ กลาง เล็ก
ตามขนาดโรงเรียน ซึ่งมีบรรยากาศ
....................................................................................................*****
การนิเทศความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนในสังกัด สพป.อด.๒
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ในช่วงเปิดภาคเรียน โดย สพป.อด.๒
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยม
โรงเรียนส่วนมากมีความพร้อมในระดับ ดี
.................................................................................................********
แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม/เอกสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
๑.การปรับปรุงข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธ
ที่ www.vitheebuddha.com............คลิCLICK
๒.การประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ฯ
๓.ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคุณธรรมสัญจร พอธ.
.................................................................................................********

ข่าวที่๓๗๒
การขยายเครือข่ายโครงการพัฒนาการคิด
ขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ไปยังโรงเรียนที่สนใจ
ในสังกัด สพป.อุดร ๒ ในภาพเป็นการสาธิต
การสอนโดยวิธีเปิดของนักศึกษา ม.ขอนแก่น
ณ โรงเรียนบ้านตูม อ.กุมภวาปี
.................................................................................................********
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได
 
 
 
 
 
ADMIN