\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
QA Educ.
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

แนะนำสมาชิกใหม่
   สมาชิกทั้งหมด ( 1006 )
   
 

 
 
 


MOE

OBEC

สพป.อด.๒

E-OFFICE

AMSS

SUPERUD2

คุรุสภา

สมศ.

สสค

ส.พัฒนาครู

สทศ.

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  

ขอความร่วมมือจากท่านศึกษานิเทศก์
ผู้บริหาร,คุณครู,นักเรียน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ช่วยตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์ คลิกดูรายละเอียดการตอบ.....คลิกกลุ่มตัวอย่าง
คลิกดูแบบสอบถามรวม.......................คลิกถาม
คลิกตอบออนไลน์(ฉบับ ศน.)...............คลิกศน.
คลิกตอบออนไลน์ (ฉบับ ผอ.)...............คลิกผอ.
คลิกตอบออนไลน์(ฉบับคุณครู).............คลิกคุณครู
คลิกตอบออนไลน์(ฉบับนักเรียน).........คลิกนักเรียน
ขอขอบคุณล่วงหน้า มากๆ ครับผม

   
 
 

 

สนก.

สทร.

เข้าสู่เว็บไซต์ สถานีโทรทัศน์ ETV

ติวเข้ม

Student Channel

 

 

DLIT

SKOOOL_UK

e_DLTV

true

KruTube

Saranukorm

TKC

KARN_TV

MYFIRSTBRAIN

ENGLISHTEST

scholnet

IPST

Funny Room

thaiteachertv

สสวท.

e-Learning

โรงเรียนประรัฐ

ข่าวกิจกรรม
 
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได
การคัดเลือกBEST Pratice โรงเรียน
ที่จัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล
DLTV, DLIT ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐
(จ.หนองคาย,บึงกาฬ,หนองบังลำภู,อุดรธานี,เลย)
๙-๑๐ มี.ค. ๖๐ ณ โรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย
..............................................................................................................******
โรงเรียนบ้านปะโค สพป.อุดรธานี เขต ๒
(รางวัลรองชนะเลิศการจัดการศึกษาทางไกล
ด้วย DLIT ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๐ )
ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
ในงาน EDUCA2017 ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ต.ค.๖๐
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
...............................................................................................................******
การนิเทศเพื่อประเมินคัดเลือก
สถานศึกษาคุณธรรมดีเด่น
เพื่อเข้ารีบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
ของจังหวัดอุดรธานี
ในภาพเป็นการออกพื้นที่
เยี่ยม ณ โรงเรียน ......
..........................................................................................................*******
คณะบุคลากร สพป.อุดรธานี ๒ ได้เดินทางไป
ศึกษาดูงานโรงเรียนนานาชาติISE
จ.ชลบุรี เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
ยกระดับคะแนนONET ภาษาอังกฤษ
ให้สูงขึ้น ซึ่งมีบรรยากาศดังที่นำเสนอ
..........................................................................................................*******
การนิเทศติดตามการดำเนินงาน
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ในโรงเรียนในสังกัด สพป./สพม.
ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ (จ.เลย,
หนองบัวลำภู,หนองคาย,อุดรธานี,
บึงกาฬ) โดยทีม RT คุณธรรม
....................................................................................................********
งานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานสื่อฯ
ในช่วงปลายภาคเรียน ศน.
จะออกพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงาน
ตามโครงการ รับรู้ผลของการดำเนินงาน
ว่างมีอุปสรรค ปัญหา ความก้าวหน้า
เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อพัฒนาในปีต่อไป
....................................................................................................********
การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อ
การศึกษาทางไกล DLTV,DLIT
แบบ ONline และ OFFline
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มิ.ย.๖๐
ณ อาคารร่วมคิด สพป.อุดร ๒
....................................................................................................*****
การนิเทศความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนในสังกัด สพป.อด.๒
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ในช่วงเปิดภาคเรียน โดย สพป.อด.๒
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยม
โรงเรียนส่วนมากมีความพร้อมในระดับ ดี
.................................................................................................********
การนิเทศติดตามการดำเนินงาน
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ในโรงเรียนในสังกัด สพป./สพม.
ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ (จ.เลย,
หนองบัวลำภู,หนองคาย,อุดรธานี,
บึงกาฬ) โดยทีม RT คุณธรรม
.................................................................................................********
การขยายเครือข่ายโครงการพัฒนาการคิด
ขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ไปยังโรงเรียนที่สนใจ
ในสังกัด สพป.อุดร ๒ ในภาพเป็นการสาธิต
การสอนโดยวิธีเปิดของนักศึกษา ม.ขอนแก่น
ณ โรงเรียนบ้านตูม อ.กุมภวาปี
.................................................................................................********
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได
 
 
 
 
 
ADMIN