\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

แนะนำสมาชิกใหม่
 


พูลศรี พุฒซ้าย
อุดรธานี
  สมาชิกทั้งหมด ( 1039 )
   
 

 
 
 
AMSS
SUPERUD2

คุรุสภา
สมศ.
สสค
ส.พัฒนาครู

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ขอเชิญร่วมรับชมรายการ
"เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้"
ระหว่างวันที่ 12-15 พ.ค. 2564
ผ่านช่องทางรับชม ดังนี้
1. www.obectv.tv
2. OBEC Channel
3. OBEC TV
คลิกดู กำหนดการ....OBECTV

   
 
 

 

สนก.
สทร.

DLIT

 

 

 

 

 

 

SKOOOL_UK
trueKARN_TV
ENGLISHTEST
สสวท.
e-Learning
โรงเรียนประรัฐ
สทศ.

ข่าวกิจกรรม
 
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได
กลุ่มงานสื่อ สพป.อด.2
จัดอบรมการสร้างสื่อ
เสมือนจริง(AR)ให้แก่
ครูโรงเรียนขยายโอกาส
ในสังกัด สพป.อด.2
โดยแบ่งการอบรมเป็น2รุ่น
ดูภาพ............คลิก
..............................................................................................................******
เชิญบุคลากรทางการศึกษา
ส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือก
ให้นำเสนอในการประชุม
ทางวิชาการของ .....
สน.เลขาธิการสภาการศึกษา
รับผลงานถึง 21 เม.ย.64
ดูรายละเอียดได้ที่
..............................................................................................................******
การตรวจสอบประเมินเพื่อรับรอง
โรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว
ของโรงเรียน ในสังกัด สพม.20
โดยคณะคุณธรรมเคลื่อนที่เร็ว(RT)
เขตตรวจราชการที่ 10
มีบรรยากาศการประเมิน
...............................................................................................................******
การประเมินการดำเนินงาน
ตามโครงการโรงเรียนสะอาด
บรรยากาศการเรียนรู้
ของตัวแทนโรงเรียนใน
อ.ประจักษฺ์ศิลปาคม ได้แก่
โรงเรียนบ้านโนนแสวง และ
โรงเรียนบ้านโพนทอง
..........................................................................................................*******
แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรม
หลักสูตรพัฒนาครู ปี๒๕๖๒
ของบริษัท นายฉบับ จำกัด
สนใจสมัครอบรมได้ที่
ศน.สุริยนต์ อินทร์อุดม สพป.อด.๒
 
..........................................................................................................*******

 

NEWS427

กลุ่มงานสื่อฯ กลุ่มนิเทศฯ สพป.อด.2
ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ
ส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ ตามที่ สพฐ.
ได้มอบหมาย ให้ทำการวิจัย
ศึกษา ทดลองใช้นวัตกรรม
Open Approach & Lesson Study
....................................................................................................********
กลุ่มงานสื่อ สพป.อด.2 จัดอบรม
นวัตกรรม Open Approach &
Lesson Study ให้แก่บุคลากร
โรงเรียนในโครงการ SLC : School
as Learning Community ในสังกัด
สพป.อด.2 เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 63
 
....................................................................................................*****
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
โรงเรียนตามมาตรฐานโครงคุณธรรม

ของเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม(องค์กรมหาชน)

ซึ่งได้มานิเทศโรงเรียนใน จ. อุดรธานี

ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2563
นำทีมโดย อ.ดร.สมปอง จาก
.................................................................................................********
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได
 
 
 
 
ADMIN