\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
QA Educ.
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

แนะนำสมาชิกใหม่
   สมาชิกทั้งหมด ( 1022 )
   
 

 
 
 


MOE

OBEC

สพป.อด.๒

AMSS

SUPERUD2

คุรุสภา

สมศ.

สสค

ส.พัฒนาครู

สทศ.

สน.วิจัย

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  

เชิญชวนผู้บริหาร, ครู,บุคลากรทางการศึกษา,
นักเรียน ในสังกัด สพป.อุดร ๒ ส่งผลงาน
โครงงานจริยคุณ (นักเรียน)
๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม (ผอ.,ครู)
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
นวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียน
โดยจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มไม่เกิน ๓๐ หน้า
ตามแบบฟอร์มที่กำนหนด...คลิกอ่าน
แล้ว บันทึกเป็นไฟล์ PDF ส่งทางเมล์ที่
in.suriyon@gmail.com ภายใน ๑๓ ก.ค.๖๑
ผู้จัดส่งจะได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.และ
สพป.อุดร ๒ ที่ ๑ แต่ละประเภท จะได้ไป
นำเสนอผลงานที่ โรงแรมเลยพาเลช
จ.เลย ๑๗-๑๘ ก.ค. ๖๑...............
คลิกอ่านรายละเอียด..........คลิก
ประกาศผลการคัดเลือก...คลิก

   
 
 

 

สนก.

สทร.

สน.วิชาการฯ

ติวเข้ม

เข้าสู่เว็บไซต์ สถานีโทรทัศน์ ETV

Student Channel

 

 

DLIT

SKOOOL_UK

e_DLTV

true

KruTube

Saranukorm

 

KARN_TV

MYFIRSTBRAIN

ENGLISHTEST

โรงเรียนคุณธรรม

IPST


thaiteachertv

ศพก

Tewfree

e-Learning

โรงเรียนประรัฐ

ข่าวกิจกรรม
 
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
และงานกิจการต่างๆ ของโรงเรียน
ณ สถานที่จริงเป็นการรับทราบ
สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ
รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
แก่บุคลากรในโรงเรียน
..............................................................................................................******
โรงเรียนบ้านปะโค สพป.อุดรธานี เขต ๒
(รางวัลรองชนะเลิศการจัดการศึกษาทางไกล
ด้วย DLIT ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๐ )
ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
ในงาน EDUCA2017 ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ต.ค.๖๐
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
...............................................................................................................******
การนิเทศเพื่อประเมินคัดเลือก
สถานศึกษาคุณธรรมดีเด่น
เพื่อเข้ารีบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
ของจังหวัดอุดรธานี
ในภาพเป็นการออกพื้นที่
เยี่ยม ณ โรงเรียน ......
..........................................................................................................*******
การประชุมผ่านระบบทางไกลของ สพป.อุดร ๒
ส่งสัญญาณจากหอประชุมร่วมคิด อ.กุมภวาปี
ไปยังจุดรับสัญญาณ 8 จุด ใน 6 อำเภอ
เป็นการแถลงแนวนโยบายต่างๆ ที่จะดำเนินการ
ในปีการศึกษา๒๕๖๑ แก่ บุคลากรในสังกัด
ทั้งหมดพร้อมกัน ซึ่งในภาพเป็นจุดประชุม
โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
..........................................................................................................*******
การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ในระดับภูมิภาค มีทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT)
ระดับเขตตตรวจราชการ และทีมเคลื่อนที่
ด่วนพิเศษ (EMS) ระดับภูมิภาค
ในภาพเป็นการลงพื้นที่พร้อมกันทั้ง ๒ ทีม
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน สพป.เลย ๑
....................................................................................................********
การนิเทศการสอบการวัดประเมินผลต่างๆ
ปลายภาคเรียนที่๒ปีการศึกษา๒๕๖๐
และเยี่ยมนิเทศ งานการเรียนการสอน
งานกิจการอื่นๆ ของโรงเรียน
ทั้งที่เป็นงานประจำ งานโครงการ
งานจร ที่ได้มอบหมายจากหน่วยงาน
....................................................................................................********
การประชุมชี้แจง เพื่อเตรียมการเยี่ยมนิเทศ
และการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๓ ดาว
ของทีม RT คุณธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๐
ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในสังกัด สพป.อุดร ๒
เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๑ ณ โรงเรียนบ้านทองอินทร์-
สวนมอญ อ.กุมภวาปี
....................................................................................................*****
การรับชมการถ่ายทอดสดการอบรม
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
รูปแบบใหม่ NEW DLTV ของ สพป.อุดร ๒
เมื่อ ๙ พ.ค. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมร่วมคิด
มี ผอ.ร.ร., ครูบรรจุใหม่ ระหว่างปี ๕๘-๖๑
ร่วมรับชม ผอ.สพป.อด.๒ เป็นประธานฯ
.................................................................................................********
การประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference)
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ถ่ายทอดจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ส่งสัญญาณไปยัง
สพป., สพม., และโรงเรียนทั่วประเทศไทย
ในภาพเป็นการรับชมของบุคลากรในสำนักงาน
สพป.อุดร ๒ ณ หอประชุมร่วมคิด
.................................................................................................********
กลุ่มนิเทศฯ สพป.อุดร ๒ ให้ความร่วมมือกับ
อบจ.อุดรธานี โดยส่งบุคลากรร่วมเป็น
กรรมการประกวดสื่อ ครูในสังกัด
อบจ.อุดรธานี ณ โรงเรียนพันดอนวิทยา
อ.กุมภวาปี ในภาพที่นำเสนอเป็นการประกวดสื่อ
คุณครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
.................................................................................................********
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได
 
 
 
 
 
ADMIN