\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
QA Educ.
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

แนะนำสมาชิกใหม่
 

นายสันทัด บุตตะโยธี
อุดรธานี
สุภารักษ์ บุตรี
อุดรธานี
  สมาชิกทั้งหมด ( 999 )
   
 

 
 
 


MOE

OBEC

สพป.อด.๒

E-OFFICE

AMSS

SUPERUD2

คุรุสภา

สมศ.

สสค

ส.พัฒนาครู

สทศ.

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 

เรียน...ท่านที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิก
เว็บไซด์ศูนย์สือ สพป.อุดร ๒
........www.mrcud2.com.
โปรดอ่านวิธีสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
โดยคลิกเมนูนิเทศออนไลน์
คลิกรายการคู่มืออัพโหลดสื่อ
อ่านดูละเอียด แล้วทำตามนั้น นะครับ
>>>>>>>>>>>...........CLICK

   
 
 

 

สนก.

สทร.

เข้าสู่เว็บไซต์ สถานีโทรทัศน์ ETV

ติวเข้ม

Student Channel

 

 

DLIT

SKOOOL_UK

e_DLTV

true

KruTube

Saranukorm

TKC

KARN_TV

MYFIRSTBRAIN

ENGLISHTEST

scholnet

IPST

Funny Room

thaiteachertv

สสวท.

e-Learning

โรงเรียนประรัฐ

ข่าวกิจกรรม
 
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได
การคัดเลือกBEST Pratice โรงเรียน
ที่จัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล
DLTV, DLIT ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐
(จ.หนองคาย,บึงกาฬ,หนองบังลำภู,อุดรธานี,เลย)
๙-๑๐ มี.ค. ๖๐ ณ โรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย
..............................................................................................................******
การอบรมบุคลากรในโครงการ
พัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่าง ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
อ.เมือง จ.สุรินทร์
...............................................................................................................******
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
ในงานมหกรรมวิชาการสานพลัง สพป.อด.๒
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนในอำเภอศรีธาตุ
ในภาพเป็นการแข่งขันกลุ่มสาระงานอาชีพ
..........................................................................................................*******
การสอนโดยใช้นวัตกรรม
Open Approach & Lesson Study
ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในภาคอีสาน
ในภาพ ณ ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง สพป.อด.๒
..........................................................................................................*******

NEWS367
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
ณ โรงเรียนเพื่อทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการของผู้บริหาร ครู นักเรียน
ชุมชน หากแก้ปัญหาได้ ศึกษานิเทศก์
ก็จะแก้ปัญหา ณ ที่นั่น หากแก้ไม่ได้ ก็นำมา
มาวางแผน เพื่อดำเนินการในโอกาสต่อไป
....................................................................................................********

News368
งานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานสื่อฯ
ในช่วงปลายภาคเรียน ศน.
จะออกพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงาน
ตามโครงการ รับรู้ผลของการดำเนินงาน
ว่างมีอุปสรรค ปัญหา ความก้าวหน้า
เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อพัฒนาในปีต่อไป
....................................................................................................********


NEWS364

การประเมินมาตรฐานห้องสมุดดีเด่น
ประจำปีงบประเมิน ๒๕๕๙
ของกลุ่มนิเทศฯ สพป.อุดร ๒
ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ขนาด ใหญ่ กลาง เล็ก
ตามขนาดโรงเรียน ซึ่งมีบรรยากาศ
....................................................................................................*****

OPEN-Approach
การอบรมขยายผลการจัดการเรียนรู้โดยวิธีเปิด
และศึกษาชั้นเรียน สู่โรงเรียนที่สนใจ
ในสังกัดสพป.อุดรธานี เขต ๒
ระหว่างวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๕๙
ณ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ.ศรีธาตุ
.................................................................................................********
การนิเทศติดตาม สภาพการใช้สื่อ นัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก
ณ โรงเรียนบ้านเดียม อ.กุมภวาปี
ซึ่งพบว่ามีปัญหา ที่ต้องปรับปรุง แก้ไข
ค่อนข้างมาก เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร
ที่มีความชำนาญในด้าน ICT
.................................................................................................********

Career
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้
ของโรงเรียนต้นแบบโครงการ
การสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
ณ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา อ.โนนสะอาด
มีการสอนทักษะอาชีพที่หลากหลาย
.................................................................................................********
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได
 
 
 
 
 
ADMIN