\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
QA Educ.
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

แนะนำสมาชิกใหม่
   สมาชิกทั้งหมด ( 1002 )
   
 

 
 
 


MOE

OBEC

สพป.อด.๒

E-OFFICE

AMSS

SUPERUD2

คุรุสภา

สมศ.

สสค

ส.พัฒนาครู

สทศ.

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 


MOS

 


เชิญชวนเยาวชน ๑๕ - ๒๑ ปี
สมัครร่วมแข่งขัน MOS Olympic
Thailand Competition 2018
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทย
เข้าแข่งขันเวทีระดับโลก
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
สนใจสมัคร ที่เว็บไซต์
http://www.aritedu.com/olympic2018

   
 
 

 

สนก.

สทร.

เข้าสู่เว็บไซต์ สถานีโทรทัศน์ ETV

ติวเข้ม

Student Channel

 

 

DLIT

SKOOOL_UK

e_DLTV

true

KruTube

Saranukorm

TKC

KARN_TV

MYFIRSTBRAIN

ENGLISHTEST

scholnet

IPST

Funny Room

thaiteachertv

สสวท.

e-Learning

โรงเรียนประรัฐ

ข่าวกิจกรรม
 
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได
การคัดเลือกBEST Pratice โรงเรียน
ที่จัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล
DLTV, DLIT ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐
(จ.หนองคาย,บึงกาฬ,หนองบังลำภู,อุดรธานี,เลย)
๙-๑๐ มี.ค. ๖๐ ณ โรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย
..............................................................................................................******
โรงเรียนบ้านปะโค สพป.อุดรธานี เขต ๒
(รางวัลรองชนะเลิศการจัดการศึกษาทางไกล
ด้วย DLIT ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๐ )
ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
ในงาน EDUCA2017 ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ต.ค.๖๐
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
...............................................................................................................******
การนิเทศเพื่อประเมินคัดเลือก
สถานศึกษาคุณธรรมดีเด่น
เพื่อเข้ารีบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
ของจังหวัดอุดรธานี
ในภาพเป็นการออกพื้นที่
เยี่ยม ณ โรงเรียน ......
..........................................................................................................*******
คณะบุคลากร สพป.อุดรธานี ๒ ได้เดินทางไป
ศึกษาดูงานโรงเรียนนานาชาติISE
จ.ชลบุรี เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
ยกระดับคะแนนONET ภาษาอังกฤษ
ให้สูงขึ้น ซึ่งมีบรรยากาศดังที่นำเสนอ
..........................................................................................................*******
การนิเทศติดตามการดำเนินงาน
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ในโรงเรียนในสังกัด สพป./สพม.
ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ (จ.เลย,
หนองบัวลำภู,หนองคาย,อุดรธานี,
บึงกาฬ) โดยทีม RT คุณธรรม
....................................................................................................********
งานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานสื่อฯ
ในช่วงปลายภาคเรียน ศน.
จะออกพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงาน
ตามโครงการ รับรู้ผลของการดำเนินงาน
ว่างมีอุปสรรค ปัญหา ความก้าวหน้า
เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อพัฒนาในปีต่อไป
....................................................................................................********
การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อ
การศึกษาทางไกล DLTV,DLIT
แบบ ONline และ OFFline
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มิ.ย.๖๐
ณ อาคารร่วมคิด สพป.อุดร ๒
....................................................................................................*****
การนิเทศความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนในสังกัด สพป.อด.๒
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ในช่วงเปิดภาคเรียน โดย สพป.อด.๒
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยม
โรงเรียนส่วนมากมีความพร้อมในระดับ ดี
.................................................................................................********
การนิเทศติดตามการดำเนินงาน
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ในโรงเรียนในสังกัด สพป./สพม.
ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ (จ.เลย,
หนองบัวลำภู,หนองคาย,อุดรธานี,
บึงกาฬ) โดยทีม RT คุณธรรม
.................................................................................................********
การขยายเครือข่ายโครงการพัฒนาการคิด
ขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ไปยังโรงเรียนที่สนใจ
ในสังกัด สพป.อุดร ๒ ในภาพเป็นการสาธิต
การสอนโดยวิธีเปิดของนักศึกษา ม.ขอนแก่น
ณ โรงเรียนบ้านตูม อ.กุมภวาปี
.................................................................................................********
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได
 
 
 
 
 
ADMIN