\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
QA Educ.
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

แนะนำสมาชิกใหม่
   สมาชิกทั้งหมด ( 1017 )
   
 

 
 
 


MOE

OBEC

สพป.อด.๒

AMSS

SUPERUD2

คุรุสภา

สมศ.

สสค

ส.พัฒนาครู

สทศ.

สน.วิจัย

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  


ขอความร่วมมือจากทุกโรงเรียน
ในสังกัด สพป.อุดรธานี ๒ ได้ตอบ
แบบสอบถามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ ผ่านกูเกิ้ลฟอร์ม
คลิกที่นี่เพื่อตอบ..........คลิก

ขอขอบคุณล่วงหน้า มากๆ ครับผม

   
 
 

 

สนก.

สทร.

สน.วิชาการฯ

เข้าสู่เว็บไซต์ สถานีโทรทัศน์ ETV

ติวเข้ม

Student Channel

 

 

DLIT

SKOOOL_UK

e_DLTV

true

KruTube

Saranukorm

 

KARN_TV

MYFIRSTBRAIN

ENGLISHTEST

โรงเรียนคุณธรรม

IPST


thaiteachertv

ศพก

Tewfree

e-Learning

โรงเรียนประรัฐ

ข่าวกิจกรรม
 
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
และงานกิจการต่างๆ ของโรงเรียน
ณ สถานที่จริงเป็นการรับทราบ
สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ
รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
แก่บุคลากรในโรงเรียน
..............................................................................................................******
โรงเรียนบ้านปะโค สพป.อุดรธานี เขต ๒
(รางวัลรองชนะเลิศการจัดการศึกษาทางไกล
ด้วย DLIT ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๐ )
ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
ในงาน EDUCA2017 ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ต.ค.๖๐
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
...............................................................................................................******
การนิเทศเพื่อประเมินคัดเลือก
สถานศึกษาคุณธรรมดีเด่น
เพื่อเข้ารีบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
ของจังหวัดอุดรธานี
ในภาพเป็นการออกพื้นที่
เยี่ยม ณ โรงเรียน ......
..........................................................................................................*******
คณะบุคลากร สพป.อุดรธานี ๒ ได้เดินทางไป
ศึกษาดูงานโรงเรียนนานาชาติISE
จ.ชลบุรี เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
ยกระดับคะแนนONET ภาษาอังกฤษ
ให้สูงขึ้น ซึ่งมีบรรยากาศดังที่นำเสนอ
..........................................................................................................*******
การนิเทศติดตามการดำเนินงาน
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ในโรงเรียนในสังกัด สพป./สพม.
ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ (จ.เลย,
หนองบัวลำภู,หนองคาย,อุดรธานี,
บึงกาฬ) โดยทีม RT คุณธรรม
....................................................................................................********
การนิเทศการสอบการวัดประเมินผลต่างๆ
ปลายภาคเรียนที่๒ปีการศึกษา๒๕๖๐
และเยี่ยมนิเทศ งานการเรียนการสอน
งานกิจการอื่นๆ ของโรงเรียน
ทั้งที่เป็นงานประจำ งานโครงการ
งานจร ที่ได้มอบหมายจากหน่วยงาน
....................................................................................................********
การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อ
การศึกษาทางไกล DLTV,DLIT
แบบ ONline และ OFFline
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มิ.ย.๖๐
ณ อาคารร่วมคิด สพป.อุดร ๒
....................................................................................................*****
การนิเทศความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนในสังกัด สพป.อด.๒
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ในช่วงเปิดภาคเรียน โดย สพป.อด.๒
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยม
โรงเรียนส่วนมากมีความพร้อมในระดับ ดี
.................................................................................................********
การนิเทศติดตามการดำเนินงาน
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ในโรงเรียนในสังกัด สพป./สพม.
ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ (จ.เลย,
หนองบัวลำภู,หนองคาย,อุดรธานี,
บึงกาฬ) โดยทีม RT คุณธรรม
.................................................................................................********
การขยายเครือข่ายโครงการพัฒนาการคิด
ขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ไปยังโรงเรียนที่สนใจ
ในสังกัด สพป.อุดร ๒ ในภาพเป็นการสาธิต
การสอนโดยวิธีเปิดของนักศึกษา ม.ขอนแก่น
ณ โรงเรียนบ้านตูม อ.กุมภวาปี
.................................................................................................********
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได
 
 
 
 
 
ADMIN