\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
QA Educ.
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

แนะนำสมาชิกใหม่
 

นางอรอนงค์ ยามา
อุดรธานี
นางสาวปูชิตา จันทรทิพย์
อุดรธานี
  สมาชิกทั้งหมด ( 1001 )
   
 

 
 
 


MOE

OBEC

สพป.อด.๒

E-OFFICE

AMSS

SUPERUD2

คุรุสภา

สมศ.

สสค

ส.พัฒนาครู

สทศ.

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 

เชิญทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี ๒
นำ External Hard drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 3 Trb ไปสำเนาสื่อการเรียนรู้
DLIT ได้ที่ ศูนย์สื่อ สพป.อด.๒ .....
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป......ด่วนครับ
และเชิญคุณครูเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ
ใช้สื่อ DLITและDLTV ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑
มิ.ย. ๖๐ ณ หอประชุมร่วมคิด สพป.อด.๒
คลิกดูตารางประชุมฯ.........คลิก

   
 
 

 

สนก.

สทร.

เข้าสู่เว็บไซต์ สถานีโทรทัศน์ ETV

ติวเข้ม

Student Channel

 

 

DLIT

SKOOOL_UK

e_DLTV

true

KruTube

Saranukorm

TKC

KARN_TV

MYFIRSTBRAIN

ENGLISHTEST

scholnet

IPST

Funny Room

thaiteachertv

สสวท.

e-Learning

โรงเรียนประรัฐ

ข่าวกิจกรรม
 
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได
การคัดเลือกBEST Pratice โรงเรียน
ที่จัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล
DLTV, DLIT ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐
(จ.หนองคาย,บึงกาฬ,หนองบังลำภู,อุดรธานี,เลย)
๙-๑๐ มี.ค. ๖๐ ณ โรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย
..............................................................................................................******
การอบรมบุคลากรในโครงการ
พัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่าง ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
อ.เมือง จ.สุรินทร์
...............................................................................................................******
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
ในงานมหกรรมวิชาการสานพลัง สพป.อด.๒
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนในอำเภอศรีธาตุ
ในภาพเป็นการแข่งขันกลุ่มสาระงานอาชีพ
..........................................................................................................*******
คณะบุคลากร สพป.อุดรธานี ๒ ได้เดินทางไป
ศึกษาดูงานโรงเรียนนานาชาติISE
จ.ชลบุรี เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
ยกระดับคะแนนONET ภาษาอังกฤษ
ให้สูงขึ้น ซึ่งมีบรรยากาศดังที่นำเสนอ
..........................................................................................................*******

NEWS367
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
ณ โรงเรียนเพื่อทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการของผู้บริหาร ครู นักเรียน
ชุมชน หากแก้ปัญหาได้ ศึกษานิเทศก์
ก็จะแก้ปัญหา ณ ที่นั่น หากแก้ไม่ได้ ก็นำมา
มาวางแผน เพื่อดำเนินการในโอกาสต่อไป
....................................................................................................********

News368
งานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานสื่อฯ
ในช่วงปลายภาคเรียน ศน.
จะออกพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงาน
ตามโครงการ รับรู้ผลของการดำเนินงาน
ว่างมีอุปสรรค ปัญหา ความก้าวหน้า
เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อพัฒนาในปีต่อไป
....................................................................................................********


NEWS364

การประเมินมาตรฐานห้องสมุดดีเด่น
ประจำปีงบประเมิน ๒๕๕๙
ของกลุ่มนิเทศฯ สพป.อุดร ๒
ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ขนาด ใหญ่ กลาง เล็ก
ตามขนาดโรงเรียน ซึ่งมีบรรยากาศ
....................................................................................................*****
การนิเทศความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนในสังกัด สพป.อด.๒
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ในช่วงเปิดภาคเรียน โดย สพป.อด.๒
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยม
โรงเรียนส่วนมากมีความพร้อมในระดับ ดี
.................................................................................................********
การนิเทศติดตาม สภาพการใช้สื่อ นัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก
ณ โรงเรียนบ้านเดียม อ.กุมภวาปี
ซึ่งพบว่ามีปัญหา ที่ต้องปรับปรุง แก้ไข
ค่อนข้างมาก เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร
ที่มีความชำนาญในด้าน ICT
.................................................................................................********

Career
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้
ของโรงเรียนต้นแบบโครงการ
การสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
ณ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา อ.โนนสะอาด
มีการสอนทักษะอาชีพที่หลากหลาย
.................................................................................................********
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได
 
 
 
 
 
ADMIN