\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
QA Educ.
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

แนะนำสมาชิกใหม่
   สมาชิกทั้งหมด ( 1033 )
   
 

 
 
 


MOE

OBEC

สพป.อด.๒

AMSS

SUPERUD2

คุรุสภา

สมศ.

สสค

ส.พัฒนาครู

สทศ.

สน.วิจัย

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  

กลุ่มงานสื่อฯ สพป.อุดรธานี เขต ๒
ได้กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
โรงเรียนคุณธรรม ในส่วนที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ............ดังนี้
๑.เชิญตอบแบบประเมินกิจกรรมโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.....ดังนี้
กิจกรรมอบรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ.คลิก
กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม..........คลิก
๒. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน
ขอรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม
ระดับ ๑ ดาว...........คลิกดูรายละเอียด
ระดับ ๒ ดาว ..คลิกดูรายละเอียด
๓.เชิญชวนครูสอนสังคมศึกษาฯ
สมัครคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป.อุดร ๒
เข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนครูสาขาสังคมศึกษา
เข้ารับรางวัลมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา
แสงมะลิ ภายใน ๗ ธ.๕. ๖๑ ที่ ศน.สุริยนต์
คลิกดูรายละเอียด.....เพิ่มเติ่ม.........

   
 
 

 

สนก.

สทร.

สน.วิชาการฯ

ติวเข้ม

เข้าสู่เว็บไซต์ สถานีโทรทัศน์ ETV

Student Channel

 

 

DLIT

SKOOOL_UK

e_DLTV

true

KruTube

Saranukorm

 

KARN_TV

MYFIRSTBRAIN

ENGLISHTEST

โรงเรียนคุณธรรม

IPST


thaiteachertv

ศพก

Tewfree

e-Learning

โรงเรียนประรัฐ

ข่าวกิจกรรม
 
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได้
เชิญชวนคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒
สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมวิชาการ
เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ สพป.อุดร ๒
เชิญคลิกกรอกใบสมัครที่นี่ ...คลิก
...........
..............................................................................................................******
สพป.อด.๒ ได้จัดอบมการจัดทำโครงงานพัฒนา
จริยคุณ ให้แก่ผู้บริหารและครูในโรงเรียน
ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. จากปีการศึกษาที่แล้ว จำนวน ๓๐๐ คน
จาก ๗๕ โรงเรียน ซึ่งในภาพเป็นการอบรม
ภาคทฤษฎี ก่อนไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบฯ
..............................................................................................................******
สพป.อุดรธานี ๒ ได้นำผู้บริหารและคณะครู
ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ปีการศึกษา๒๕๖๑ จำนวน ๑๕๐ คน
ไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม
ณ  โรงเรียนบ้านแป้นและบ้านแบง
สพป.หนองคาย ๒
...............................................................................................................******
การเข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรม
ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ของนักเรียน
ตัวแทน สพป.อุดร ๒ เมื่อวันที่ ๗ ส.ค.๖๑
ณ ร.ร.สตรีราชินูทิศ ๒ ซึ่งมีนักเรียน
ในสังกัด สพป.,สพม. ใน จ.อุดรธานี
หนองคาย,บึงกาฬและสกลนคร
..........................................................................................................*******
เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๑ สพป.อุดร ๒ โดยกลุ่มนิเทศฯ
ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา
สู่การเป็นผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ตามงบแลกเป้า สพฐ. ปีงบ ๖๑ ซึ่งได้นำ ผอ.ร.ร.
ในสังกัด จำนวน ๑๒๐ คน ไปศึกษาดูงาน
ณ โรงเรียนบ้านแบง สพป.หนองคาย ๒
ซึ่งมีบรรยากาศดังที่นำเสนอ (บางส่วน)
..........................................................................................................*******
การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ-
นักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของ สพป.อุดร ๒
จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนในอำเภอหนองแสง จ.อุดรธานี
ในงานมีการประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ของนักเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น
....................................................................................................********
การนิเทศการดำเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของทีมเคลื่อนที่เร็ว
(RT) เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ซึ่งครอบคลุม
พื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ จ.อุดรธานี,จ.หนองคาย
จ.เลย, จ,หนองบัวลำภูและบึงกาฬ ประกอบด้วย
๑๒ สพป. และ ๓ สพม................
....................................................................................................********
การประชุมชี้แจง เพื่อเตรียมการเยี่ยมนิเทศ
และการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๓ ดาว
ของทีม RT คุณธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๐
ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในสังกัด สพป.อุดร ๒
เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๑ ณ โรงเรียนบ้านทองอินทร์-
สวนมอญ อ.กุมภวาปี
....................................................................................................*****
สพป.อุดร ๒ ได้จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุรธรรม
ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยของโครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๖๑ ณ สวนสัตว์ขอนแก่น

โดยให้กลุ่มโรงเรียนส่งนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม

กลุ่มละ ๕ คน และคุณครูวิทยากร กลุ่มละ ๑ คน
ซึ่งมีบรรยากาศ ดังที่นำเสนอบางส่วน
.................................................................................................********
การประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference)
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ถ่ายทอดจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ส่งสัญญาณไปยัง
สพป., สพม., และโรงเรียนทั่วประเทศไทย
ในภาพเป็นการรับชมของบุคลากรในสำนักงาน
สพป.อุดร ๒ ณ หอประชุมร่วมคิด
.................................................................................................********
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได
 
 
 
 
 
ADMIN