เชิญสมาชิกเว็บไซต์ครูบ้านนอก ร่วมเล่า ถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ของท่าน ผ่าน ครูบ้านนอก Blog กับ คอลัมน์ "เรื่องเล่าจากครูบ้านนอก" ได้แล้วที่นี่ครับ
ท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิก เชิญสมัครฟรี!
เพื่อเขียนเรื่องราวกับเราได้ที่นี่ 

สมาชิกใหม่สมาชิกทั้งหมด ( 1013)
 

 

 
 

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
  

 

 
 
BLOG ท่านอื่น

RT...ความสามารถด้านการอ่าน ป.1 [เปิด 103] โดย [สุริยนต์ อินทร์อุดม]
คะแนนสอบONET [เปิด 95] โดย [สุริยนต์ อินทร์อุดม]
LAS [เปิด 170] โดย [สุริยนต์ อินทร์อุดม]
เอกสารการนิเทศ [เปิด 329] โดย [สุริยนต์ อินทร์อุดม]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา [เปิด 266] โดย [สุริยนต์ อินทร์อุดม]
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี ๒๕๖๒ สพป.อด.๒ [เปิด 362] โดย [สุริยนต์ อินทร์อุดม]
โรงเรียนคุณธรรม [เปิด 265] โดย [สุริยนต์ อินทร์อุดม]
รายงานการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ [เปิด 253] โดย [อัครพงศ์ พฤกษาสิทธิ์]
เกียรติบัตร [เปิด 5439] โดย [สุริยนต์ อินทร์อุดม]
แหล่งเรียนรู้ สพป.อด.2 [เปิด 270] โดย [Administrator ]
วิจัยการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม [เปิด 396] โดย [Administrator ]
Presentation การอบรมการใช้สื่อ dltv, dlit แบบ Onlineและ Offline [เปิด 694] โดย [สุริยนต์ อินทร์อุดม]
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยี [เปิด 677] โดย [สุริยนต์ อินทร์อุดม]
การใช้งาน DLIT Portable Classroom [เปิด 659] โดย [สุริยนต์ อินทร์อุดม]
การนำDLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ [เปิด 690] โดย [สุริยนต์ อินทร์อุดม]

 


เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย