\

รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

 
| หน้าแรก |
ภาษาไทย
สื่อในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สื่อในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
สื่อในกลุ่มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สื่อในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สื่อในหมวดหมู่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
รวมสื่อในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
สื่อในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สื่อในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
สาระดีดีที่พบในการนิเทศโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ
Specail Education
ปฐมวัย
Early Childhood Education
Tablet
Media About Tablet Technology
Quality assurance
Data,Document, News, Evidence which Related to Quality assurance in LAED Ud2
Evaluation
Data Media Innovation From Evaluation Work Group Educational Supervisor LAE Udon2
eDLTV
Document, Handbook, News & Activity for Distance Learning Television Project.

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1

 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2