\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

แนะนำสมาชิกใหม่
 


อัครพงศ์ พฤกษาสิทธิ์
อุดรธานี
  สมาชิกทั้งหมด ( 1005 )
   
 

 
 
 


MOE

OBEC

สพป.อด.๒

AMSS

SUPERUD2

คุรุสภา

OTEPC

สมศ.

สสค

ส.พัฒนาครู

สทศ.

สน.วิจัย

นายฉบับ

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 


 
   
 
 

 

สนก.

สทร.

สน.วิชาการฯ

ติวเข้ม

เข้าสู่เว็บไซต์ สถานีโทรทัศน์ ETV

Student Channel

 

 

DLIT

SKOOOL_UK

e_DLTV

true

KruTube

Saranukorm

 

KARN_TV

MYFIRSTBRAIN

ENGLISHTEST

โรงเรียนคุณธรรม

IPST


thaiteachertv

ศพก

Tewfree

e-Learning

โรงเรียนประรัฐ

ข่าวกิจกรรม
 
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได้
แจ้งประชาสัมพันธ์การร่วมงานและนำเสนอ
ผลงานวิชาการการประชุมสัมมนางานวิจัย
จิตพฤติกรรมศาสตร์ ๑๓-๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
สนใจร่วมกิจกรรมลงทะเบียน
ภายในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒ ที่
https://ctbs.nrct.go.th/seminar...คลิก
 
..............................................................................................................******
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียน
การสอนโรงเรียนในกลุ่มนาม่วง
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จำนวน ๘ โรงเรียน ของศึกษานิเทศก์
ประจำกลุ่มฯ เพื่อรับทราบข้อมูล
ปฐมภูมิจากโรงเรียนโดยตรง
..............................................................................................................******
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียน
การสอนโรงเรียนในกลุ่มจำปีศรีธาตุ
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จำนวน ๙ โรงเรียน ของศึกษานิเทศก์
ประจำกลุ่มฯ เพื่อรับทราบข้อมูล
ปฐมภูมิจากโรงเรียนโดยตรง
...............................................................................................................******
แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรม
หลักสูตรพัฒนาครู ปี๒๕๖๒
ของบริษัท นายฉบับ จำกัด
สนใจสมัครอบรมได้ที่
ศน.สุริยนต์ อินทร์อุดม สพป.อด.๒
..........................................................................................................*******
เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๑ สพป.อุดร ๒ โดยกลุ่มนิเทศฯ
ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา
สู่การเป็นผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ตามงบแลกเป้า สพฐ. ปีงบ ๖๑ ซึ่งได้นำ ผอ.ร.ร.
ในสังกัด จำนวน ๑๒๐ คน ไปศึกษาดูงาน
ณ โรงเรียนบ้านแบง สพป.หนองคาย ๒
ซึ่งมีบรรยากาศดังที่นำเสนอ (บางส่วน)
..........................................................................................................*******
การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ-
นักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของ สพป.อุดร ๒
จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนในอำเภอหนองแสง จ.อุดรธานี
ในงานมีการประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ของนักเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น
....................................................................................................********
การนิเทศ การใช้สื่อ DLTV
โรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด
สพป.อด.๒ เพื่อรับทราบสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการ ณ ห้องเรียน
จำนวน ๑๐๘ โรงเรียน
แบ่งการนิเทศเป็น ๓ ทีม
....................................................................................................********
การตรวจสอบคุณภาพและยกระดับ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
เพื่อรับรองคุณภาพ ระดับ ๓ ดาว
ของโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๐
โดยคณะกรรมการ RT เขตตรวจราชการที่ ๑๐
....................................................................................................*****
สพป.อุดร ๒ ได้จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุรธรรม
ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยของโครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๖๑ ณ สวนสัตว์ขอนแก่น

โดยให้กลุ่มโรงเรียนส่งนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม

กลุ่มละ ๕ คน และคุณครูวิทยากร กลุ่มละ ๑ คน
ซึ่งมีบรรยากาศ ดังที่นำเสนอบางส่วน
.................................................................................................********
การตรวจสอบคุณภาพและยกระดับ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
เพื่อรับรองคุณภาพ ระดับ ๓ ดาว
ของโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๐
โดยคณะกรรมการ RT เขตตรวจราชการที่ ๑๐
.................................................................................................********
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได
 
 
 
 
 
ADMIN