HOME
Start
322
323
314
317
318
319
320
321
315
316
End
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63
จ.นครพนม และ จ.มุกดาหาร
11-13 ธ.ค. 56


 


มองมุมสูงหอประชุมโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร สถานแข่งขันแปรรูปอาหาร
ช่วงเช้ากรรมการยังไม่มาเลยเข้าไปถ่ายภาพใกล้ๆ ได้
เยี่ยมให้กำลังใจ คุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม กำลังเตรียมก่อนการแข่งขัน
แปรรูปอาหาร ม.1 - ม.3

แปรรูปอาหาร แบบ กล้วย กล้วย
ของ ร.ร.หินฮาวโนนงาม

 

มองดูหลากหลายดี เลยเก็บภาพมาฝาก
มัน คือ อาหาร

 

เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจ โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม จัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-3
ถ่ายภาพนานไม่ได้ กรรมการเขาไล่หนีแล้ว....

 

 

อาหารคนรวย (พูดเล่น) คนทำยังใส่ชุดทองเลย


นี่ก็อาหาร จุดเด่น คงเป็น เห็ด

 


ไปเจอ พญานาค ที่มุกดาหาร อื้อ ฮื้อ
น่าอร่อย จัง....
มือเจาะ จาก โรงเรียนบ้านม่วงดง แข่งประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
ที่ทำเป็นเก้าอี้นั่ง(ยาว) หัวมังกร....สู้ สู้.....

หัวมังกรอยู่นี่ไง ?
กำลังขัดขนมังกรออก.....


จัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ชาย 2 หญิง ช่วยกันทำ
เข้าใกล้ไม่ได้ ระวังที่นี่มี....กรรมการ ดุ ...........

มองจาก สพป. อื่น บ้าง
ตั้งใจ จังเลย...

อนาคต ช่าง เฟอร์นิเจอร์
น้องหนู....ไม่รู้จาก สพป.ไหน...
ประทับใจทรงผม เลยถ่ายภาพมาฝาก....


แข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ดูอยู่นอกตาข่าย
นี่ก็ประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ เช่น กัน ดูเป็นวงๆ หลาย คล้ายกัย......

เชฟกะทะ อลูมิเนียม กำลังไต่เต้าสู่ เชฟกะทะเหล็ก
แข่งทำอาหารคาวหวาน ป.4-6

โครงงานอาชีพ
มองมุมสูงการแข่งอาหารคาวหวาน ป.4 - ป.6
มองมุมสูงการแข่งอาหารคาวหวาน ป.4 - ป.6


มันคือ กบ ในนาข้าว
อยากไป ใส่เบ็ดกบ....

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


สพป.อุดรธานี  เขต 2  ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63
ณ   จ.นครพนม และ จ.มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2556 ซึ่ง เจ้าภาพผู้จัดการแข่งขันได้กระจายการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ
ไปยังโรงเรียนต่างๆ ในหลายอำเภอทั้ง 2 จังหวัด ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้ไปเยี่ยมนิเทศ ให้ขวัญและกำลังใจแก่ คุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในบางกิจกรรม
เนื่องจากแข่งขันหลากหลายกิจกรรม และกระจัดกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั้ง 2 จังหวัด... ....ดูผลการแข่งขัน..คลิกที่นี

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม