HOME
Start
322
333
334
337
338
339
340
331
335
336
End
การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (dLTV)
โรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอวังสามหมอ
18-21 พ.ย.57


นิเทศ ชั้น ป.๑ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
ผอ.โรงเรียน และคุรครู ให้การต้อนรับ

 

ครูคนเก่า กับนวัตกรรม dLTV
ที่ ร.ร.โคกสะอาด

เยี่ยมอีกห้องเรียนหนึ่งที่ โคกสะอาด


 

เยี่ยมอีกห้องเรียนหนึ่งที่ โคกสะอาด

 

 


สื่อการเรียนรู้ มากมาย ของคุณครูวิไล ชนะแสบง โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ


การติดตั้งจอ LED ที่ต่างห้อง ต่างมุม
ที่หนองไผ่พรเจริญ

การติดตั้งจอ LED ที่ต่างห้อง ต่างมุม
ที่หนองไผ่พรเจริญ

 

การติดตั้งจอ LED ที่ต่างห้อง ต่างมุม
ที่หนองไผ่พรเจริญ

ที่ ร.ร.บ้านท่าลาด ศน.แก้ไขดูได้แล้ว
อย่าลืม ป.๑ เริ่มที่ ช่อง 111 เป็นต้นไป


ของเก่ายังใช้ได้ ที่ แหลมทอง

 

ปลูกผักที่ ร.ร..ท่าลาดสาขาแหลมทอง

ศน.เก่าๆ กับ คุณครู _ _ ก่ๆ (ปีหน้าเกษียณแล้ว)


เรียนแบบนี้ ที่ แหลมทอง

 


Presenter จานดาวเทียม พอจะขายได้ไหม?
คุณครูทองใส เป็น ครูใหญ่ ครูน้อย ภารโรง สอนคนเดียว ๕ ห้อง
สุดๆ ของครูไทย......ในขณะที่บางโรงเรียน ครูมีมากมาย....

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


การนิเทศติดตาม การดำเนินงาน ตามโครงการจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม (dLTV) ของโรงเรียนขนาดเล้กทั่วประเทศ
ในภาพเป็นการนิเทศ โรงเรียนขนาดเล็ก ในอำเภอวังสามหมอ สพป.อุดรธานี เขต ๒
มีสภาพตามที่เห็น.........จะพยายาม แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา ไป....ให้ดีที่สุด เท่าที่ จะทำได้.......ครับผม

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ลา