HOME
Start
362
363
364
367
368
369
360
361
365
366
End
งานมหกรรมวิชาการ สานพลัง สพป.อุดรธานี เขต ๒ ครั้งที่ ๑๓
โรงเรียนในอำเภอศรีธาตุ
๔-๕ ต.ค.๕๘

สถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

พานพุ่มสักการะ ประถม

สวนถาดแห้ง ประถม

 

สวนถาดชื้น ม.ต้น

 

แกะสลักผักผลไม้ประถม ประถม

 

 

อาหารคาวจานเดียว ประถม

 

โครรงานการงานอาชีพ ประถม

 

อาหารคาวจานเดียว ประถม

 

น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ประถม

 

แกะสลัก ผัก ผลไม้ ม.ต้น

แกะสลัก ผัก ผลไม้ ม.ต้น

 

อาหารคาวจานเดียว ม.ต้น

 

อาหารคาวจานเดียว ม.ต้น

น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
ม.ต้น

 

กรรมการตรวจพิจารณาให้คะแนน สวนถาดชื้น ม.ต้น

 

 

ผลงานการแกะสลักผัก ผลไม้ ม.ต้น

ผลงานการแกะสลักผัก ผลไม้ ม.ต้น

 

ผลงานการแกะสลักผัก ผลไม้ ม.ต้น

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้จัดงาน มหกรรมวิชาากรสานพลัง สพป.อด.๒ ครั้งที่ ๑๓
ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนในอำเภอศรีธาตุ ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เป็นตัวแทน
ไปร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จ.หนองคาย ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
ซึ่งในภาพเป็นการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ โรงเรียนบ้านนายูง
มีบรรยากาศการแข่งขัน ........ดังที่นำเสนอ

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ