\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

 

+ ภาษาไทย

สื่อในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพชุด คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สำหรับเด็กปฐมวัย
หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ ชุด คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 เล่ม 1 สุภาพชนคนเชิดชู รัตนา หลวงกลาง ครู โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี (35597/0)-ไม่มีผลโหวต-
ผลการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของ
ชื่อเรื่องผลการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัยปีที่2 ผู้รายงาน นางรัตนา หลวงกลาง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ วิทยฐานะครูชำนาญการ (249350/0)-ไม่มีผลโหวต-
ขุนช้างขุนแผน
(2213/0)-ไม่มีผลโหวต-
แบบฝึกหัดมาตราสะกดแม่ กง และ แม่ กม
(6193/0)-ไม่มีผลโหวต-
แบบฝึกเสริมทักษะมาตราสะกด เล่มที่ ๔ มาตราแม่ กม
แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเรื่องมาตราสะกด ชั้น ป.๒ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราสะกดภาษาไทย ชุดนี้มีจำนวน ๑๑ เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ ๔ เรื่องมาตราแม่ กม (258282/0)-ไม่มีผลโหวต-
คำพ้อง ม.๑
(116346/0)-ไม่มีผลโหวต-
มาคราแม่ กง
ทดสอบ(3731/0)-ไม่มีผลโหวต-
มาตราแม่กด
(114747/0)-ไม่มีผลโหวต-
มาตราแม่กบ
(119611/0)-ไม่มีผลโหวต-
ควบกลำแท้และไม่แท้
คำควบกลำแท้ เช่น กรง พริก แปรง ปลูก เพลง คลาน ควาย ขวาง กวาง คำควบกลำไม้แท้ เช่น จริง ทรัพย์ ทราบ ทราย ไทร เศร้า สระ สร้าง สร้อย แสร้ง(5499/0)-ไม่มีผลโหวต-
อ่านผันวรรณยุกต์อักษรกลางคำแม่กม
อ่านผันวรรณยุกต์อักษรกลางคำแม่กม(120356/0)-ไม่มีผลโหวต-
การอ่านสะกดคำแจกลูกคำแม่กม
(122697/0)-ไม่มีผลโหวต-
สำนวน คำพังเพย สุภาษิต
(3619/0)-ไม่มีผลโหวต-
อ่านสะกดคำและแจกลูกคำแม่กม
(205139/0)-ไม่มีผลโหวต-
คำนามและคำสรรพนาม
(12961/0)-ไม่มีผลโหวต-
มาตรสะกด
พยัญชนะ พยางค์ มาตรตัวสะกด (3183/0)-ไม่มีผลโหวต-
สระแปลงร่าง
ทดลองวางสื่อ CAI(2928/0)-ไม่มีผลโหวต-
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2 หน้า 1 2
  

 

 
 

 

 

 
[ภาษาไทย][ภาษาต่างประเทศ][คณิตศาสตร์][วิทยาศาสตร์][สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม][สุขศึกษาและพลศึกษา]
[ศิลปะและดนตรี][การงานอาชีพและเทคโนโลยี][นิเทศออนไลน์][การศึกษาพิเศษ][ปฐมวัย][Tablet]
[Quality assurance][Evaluation][eDLTV]
 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2