\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

 

+ การศึกษาพิเศษ

Specail Education
เอกสารประกอบการนิเทศ ปี 55
(3669/0)-ไม่มีผลโหวต-
เกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
(3022/0)-ไม่มีผลโหวต-
คู่มือการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
(87109/0)-ไม่มีผลโหวต-
การขอรับเงิน พคศ.
(64851/0)-ไม่มีผลโหวต-
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
(169715/0)-ไม่มีผลโหวต-
แบบคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
(82531/0)-ไม่มีผลโหวต-
ตัวอย่างงานวิจัยด้านการศึกษาพิเศษ
งานวิจัยด้านการศึกษาพิเศษ(52025/0)-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1
  

 

 
 

 

 

 
[ภาษาไทย][ภาษาต่างประเทศ][คณิตศาสตร์][วิทยาศาสตร์][สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม][สุขศึกษาและพลศึกษา]
[ศิลปะและดนตรี][การงานอาชีพและเทคโนโลยี][นิเทศออนไลน์][การศึกษาพิเศษ][ปฐมวัย][Tablet]
[Quality assurance][Evaluation][eDLTV]
 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2