\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

 

+ Tablet

Media About Tablet Technology
บทคัดย่อรายงานการนิเทศ Tablet PC ปี 1
การนิเทศติดตามโครงการแท็บเล็ต พี ซี ปีที่ 1(1458/0)-ไม่มีผลโหวต-
แผนการสอน ป.๑ ภาคเรียนที่ ๒ โดยใช้แท็บเล็ต
แผนการสอน ป.๑ ภาคเรียนที่ ๒ โดยใช้แท็บเล็ต (4571/0)-ไม่มีผลโหวต-
ตัวอย่างแผนการสอน รายสัปดาห์
(18386/0)-ไม่มีผลโหวต-
แผนการสอน ป.1 ภาคเรียนที่ 1
(6105/0)-ไม่มีผลโหวต-
แนวการใช้Tablet สำหรับครู
(2110/0)-ไม่มีผลโหวต-
คุณธรรมการใช้แท็บเล็ต
(1751/0)-ไม่มีผลโหวต-
คู่มือแท็บเล็ตสำหรับผู้ปกครอง
(2674/0)-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1
  

 

 
 

 

 

 
[ภาษาไทย][ภาษาต่างประเทศ][คณิตศาสตร์][วิทยาศาสตร์][สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม][สุขศึกษาและพลศึกษา]
[ศิลปะและดนตรี][การงานอาชีพและเทคโนโลยี][นิเทศออนไลน์][การศึกษาพิเศษ][ปฐมวัย][Tablet]
[Quality assurance][Evaluation][eDLTV]
 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2