\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
QA Educ.
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

 

+ Evaluation

Data Media Innovation From Evaluation Work Group Educational Supervisor LAE Udon2
NT2558
NT2558(490/0)-ไม่มีผลโหวต-
LAS57
LAS2557(504/0)-ไม่มีผลโหวต-
NT2557
NT2557(548/0)-ไม่มีผลโหวต-
ONET ปีการศึกษา 2558
ONET2558(512/0)-ไม่มีผลโหวต-
ONETปีการศึกษา 2557
ONET ปี 2557(475/0)-ไม่มีผลโหวต-
ONET ปีการศึกษา 2556
ONET(388/0)-ไม่มีผลโหวต-
ผล ONET ปีการศึกษา 2556
(855/0)-ไม่มีผลโหวต-
โปรแกรม แบบ ปพ1
โปรแกรม แบบ ปพ.1 โดย อ.สุริยันต์ (11128/0)-ไม่มีผลโหวต-
ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555
(1331/0)-ไม่มีผลโหวต-
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินการเรียนรู้
(1296/0)-ไม่มีผลโหวต-
แนวปฏฺบัติการใช้ผลการทดสอบ O-NET
(1036/0)-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1
  

 

 
 

 

 

 
[ภาษาไทย][ภาษาต่างประเทศ][คณิตศาสตร์][วิทยาศาสตร์][สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม][สุขศึกษาและพลศึกษา]
[ศิลปะและดนตรี][การงานอาชีพและเทคโนโลยี][นิเทศออนไลน์][การศึกษาพิเศษ][ปฐมวัย][Tablet]
[QA Educ.][Evaluation][eDLTV]
 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2