\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

 

+ Evaluation

Data Media Innovation From Evaluation Work Group Educational Supervisor LAE Udon2
RT...ความสามารถด้านการอ่าน ป.1
ความสามารถด้านการอ่าน นักเรียน ป.1 สพป.อด.2(266/0)-ไม่มีผลโหวต-
คะแนนสอบONET
คะแนนผลสอบ ONET(272/0)-ไม่มีผลโหวต-
LAS
LAS : Local Assessment System(379/0)-ไม่มีผลโหวต-
รายงานการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของ โรงเรียน บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ผู(441/0)-ไม่มีผลโหวต-
NT2558
NT2558(946/0)-ไม่มีผลโหวต-
LAS57
LAS2557(943/0)-ไม่มีผลโหวต-
NT2557
NT2557(988/0)-ไม่มีผลโหวต-
ONET ปีการศึกษา 2558
ONET2558(967/0)-ไม่มีผลโหวต-
ONETปีการศึกษา 2557
ONET ปี 2557(899/0)-ไม่มีผลโหวต-
ONET ปีการศึกษา 2556
ONET(773/0)-ไม่มีผลโหวต-
ผล ONET ปีการศึกษา 2556
(1235/0)-ไม่มีผลโหวต-
โปรแกรม แบบ ปพ1
โปรแกรม แบบ ปพ.1 โดย อ.สุริยันต์ (19836/0)-ไม่มีผลโหวต-
ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555
(1693/0)-ไม่มีผลโหวต-
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินการเรียนรู้
(1705/0)-ไม่มีผลโหวต-
แนวปฏฺบัติการใช้ผลการทดสอบ O-NET
(1344/0)-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1
  

 

 
 

 

 

 
[ภาษาไทย][ภาษาต่างประเทศ][คณิตศาสตร์][วิทยาศาสตร์][สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม][สุขศึกษาและพลศึกษา]
[ศิลปะและดนตรี][การงานอาชีพและเทคโนโลยี][นิเทศออนไลน์][การศึกษาพิเศษ][ปฐมวัย][Tablet]
[Quality assurance][Evaluation][eDLTV]
 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2