\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

 

+ สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม

สื่อในหมวดหมู่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
เศรษฐศาสตร์เพื่อคุณ
เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด มาใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด(733/0)-ไม่มีผลโหวต-
แผนภัยพิบัติ สพป.อุดรธานี เขต 2
แผนป้งกันภัยพิบัติ สพป.อด. 2(1007/0)-ไม่มีผลโหวต-
การนำเสนอการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
(80086/0)-ไม่มีผลโหวต-
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
(1381/0)-ไม่มีผลโหวต-
HELLO อาเซียน
(32681/0)-ไม่มีผลโหวต-
ประวัติผู้ไทยนายูง
(31410/0)-ไม่มีผลโหวต-
กำเนิดอาเซียน
กำเนิดอาเซียน(33877/0)-ไม่มีผลโหวต-
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
- ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) - ข้อมูลประเทศสมาชิก ชุดประจำชาติ - คำทักทายของประเทศสมาชิก(33361/0)-ไม่มีผลโหวต-
พุทธศาสนสุภาษิต
พุทธศานสุภาษิต(32743/0)-ไม่มีผลโหวต-
พระบรมราโชวาและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบรมราโชวาและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(38056/0)-ไม่มีผลโหวต-
วันออกพรรษา
วันออกพรรษา(1269/0)-ไม่มีผลโหวต-
ประเทศในประชาคมอาเซียน
ประเทศในประชาคมอาเซียน(31870/0)-ไม่มีผลโหวต-
มงคลชีวิต
(985/0)-ไม่มีผลโหวต-
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
(4459/0)-ไม่มีผลโหวต-
เศรษฐกิจพอเพียง
ความหมาย ทฤษฎีใหม่ และประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียง(32083/0)-ไม่มีผลโหวต-
แหล่งท่องเที่ยวในอุดร
(1113/0)-ไม่มีผลโหวต-
ธงประจำชาติของประเทศอาเซี่ยน
(2235/0)-ไม่มีผลโหวต-
Asean
(1118/0)-ไม่มีผลโหวต-
สิ่งมหัสจรรย์ของโลก
(36257/0)-ไม่มีผลโหวต-
หัตถกรรมพื้นบ้าน
เกียวกับหัตถกรรมพื้นบ้านในท้องถินของเรา(888/0)-ไม่มีผลโหวต-
สถานที่ท่องเทียวอุดรธานี
จัดทำโดย นางสาวศิริพร ปานกลาง (967/0)-ไม่มีผลโหวต-
เศรษฐกิจพอเพียง
(31501/0)-ไม่มีผลโหวต-
สัตว์ป่าหายาก
(956/0)-ไม่มีผลโหวต-
อาเซียน
(903/0)-ไม่มีผลโหวต-
พุทธประวัติ
พุทธประวัติ(33574/0)-ไม่มีผลโหวต-
วิถีไทย
(1122/0)-ไม่มีผลโหวต-
ดอกไม้ประจำชาติแห่งอาเซียน
(34581/0)-ไม่มีผลโหวต-
สถานที่ท่องเทียวจังหวัดอุดรธานี
สถานที่ท่องเทียวในจังหวัดอุดรธานี(1171/0)-ไม่มีผลโหวต-
เศรษฐกิจพอเพียง
(1058/0)-ไม่มีผลโหวต-
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธนี
(34146/0)-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2
  

 

 
 

 

 

 
[ภาษาไทย][ภาษาต่างประเทศ][คณิตศาสตร์][วิทยาศาสตร์][สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม][สุขศึกษาและพลศึกษา]
[ศิลปะและดนตรี][การงานอาชีพและเทคโนโลยี][นิเทศออนไลน์][การศึกษาพิเศษ][ปฐมวัย][Tablet]
[Quality assurance][Evaluation][eDLTV]
 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2