\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
QA Educ.
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

 

+ สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม

สื่อในหมวดหมู่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
เศรษฐศาสตร์เพื่อคุณ
เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด มาใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด(625/0)-ไม่มีผลโหวต-
แผนภัยพิบัติ สพป.อุดรธานี เขต 2
แผนป้งกันภัยพิบัติ สพป.อด. 2(896/0)-ไม่มีผลโหวต-
การนำเสนอการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
(76122/0)-ไม่มีผลโหวต-
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
(1299/0)-ไม่มีผลโหวต-
HELLO อาเซียน
(29026/0)-ไม่มีผลโหวต-
ประวัติผู้ไทยนายูง
(27629/0)-ไม่มีผลโหวต-
กำเนิดอาเซียน
กำเนิดอาเซียน(30996/0)-ไม่มีผลโหวต-
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
- ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) - ข้อมูลประเทศสมาชิก ชุดประจำชาติ - คำทักทายของประเทศสมาชิก(29708/0)-ไม่มีผลโหวต-
พุทธศาสนสุภาษิต
พุทธศานสุภาษิต(29814/0)-ไม่มีผลโหวต-
พระบรมราโชวาและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบรมราโชวาและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(35062/0)-ไม่มีผลโหวต-
วันออกพรรษา
วันออกพรรษา(1166/0)-ไม่มีผลโหวต-
ประเทศในประชาคมอาเซียน
ประเทศในประชาคมอาเซียน(28989/0)-ไม่มีผลโหวต-
มงคลชีวิต
(918/0)-ไม่มีผลโหวต-
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
(4380/0)-ไม่มีผลโหวต-
เศรษฐกิจพอเพียง
ความหมาย ทฤษฎีใหม่ และประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียง(28284/0)-ไม่มีผลโหวต-
แหล่งท่องเที่ยวในอุดร
(1034/0)-ไม่มีผลโหวต-
ธงประจำชาติของประเทศอาเซี่ยน
(2090/0)-ไม่มีผลโหวต-
Asean
(1053/0)-ไม่มีผลโหวต-
สิ่งมหัสจรรย์ของโลก
(32256/0)-ไม่มีผลโหวต-
หัตถกรรมพื้นบ้าน
เกียวกับหัตถกรรมพื้นบ้านในท้องถินของเรา(820/0)-ไม่มีผลโหวต-
สถานที่ท่องเทียวอุดรธานี
จัดทำโดย นางสาวศิริพร ปานกลาง (899/0)-ไม่มีผลโหวต-
เศรษฐกิจพอเพียง
(28226/0)-ไม่มีผลโหวต-
สัตว์ป่าหายาก
(889/0)-ไม่มีผลโหวต-
อาเซียน
(835/0)-ไม่มีผลโหวต-
พุทธประวัติ
พุทธประวัติ(29970/0)-ไม่มีผลโหวต-
วิถีไทย
(1002/0)-ไม่มีผลโหวต-
ดอกไม้ประจำชาติแห่งอาเซียน
(30968/0)-ไม่มีผลโหวต-
สถานที่ท่องเทียวจังหวัดอุดรธานี
สถานที่ท่องเทียวในจังหวัดอุดรธานี(1087/0)-ไม่มีผลโหวต-
เศรษฐกิจพอเพียง
(976/0)-ไม่มีผลโหวต-
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธนี
(30975/0)-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2
  

 

 
 

 

 

 
[ภาษาไทย][ภาษาต่างประเทศ][คณิตศาสตร์][วิทยาศาสตร์][สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม][สุขศึกษาและพลศึกษา]
[ศิลปะและดนตรี][การงานอาชีพและเทคโนโลยี][นิเทศออนไลน์][การศึกษาพิเศษ][ปฐมวัย][Tablet]
[QA Educ.][Evaluation][eDLTV]
 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2