\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
QA Educ.
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

 

+ สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม

สื่อในหมวดหมู่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
เศรษฐศาสตร์เพื่อคุณ
เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด มาใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด(641/0)-ไม่มีผลโหวต-
แผนภัยพิบัติ สพป.อุดรธานี เขต 2
แผนป้งกันภัยพิบัติ สพป.อด. 2(916/0)-ไม่มีผลโหวต-
การนำเสนอการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
(76865/0)-ไม่มีผลโหวต-
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
(1312/0)-ไม่มีผลโหวต-
HELLO อาเซียน
(29673/0)-ไม่มีผลโหวต-
ประวัติผู้ไทยนายูง
(28289/0)-ไม่มีผลโหวต-
กำเนิดอาเซียน
กำเนิดอาเซียน(31465/0)-ไม่มีผลโหวต-
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
- ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) - ข้อมูลประเทศสมาชิก ชุดประจำชาติ - คำทักทายของประเทศสมาชิก(30330/0)-ไม่มีผลโหวต-
พุทธศาสนสุภาษิต
พุทธศานสุภาษิต(30320/0)-ไม่มีผลโหวต-
พระบรมราโชวาและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบรมราโชวาและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(35523/0)-ไม่มีผลโหวต-
วันออกพรรษา
วันออกพรรษา(1186/0)-ไม่มีผลโหวต-
ประเทศในประชาคมอาเซียน
ประเทศในประชาคมอาเซียน(29425/0)-ไม่มีผลโหวต-
มงคลชีวิต
(929/0)-ไม่มีผลโหวต-
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
(4397/0)-ไม่มีผลโหวต-
เศรษฐกิจพอเพียง
ความหมาย ทฤษฎีใหม่ และประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียง(28949/0)-ไม่มีผลโหวต-
แหล่งท่องเที่ยวในอุดร
(1048/0)-ไม่มีผลโหวต-
ธงประจำชาติของประเทศอาเซี่ยน
(2125/0)-ไม่มีผลโหวต-
Asean
(1065/0)-ไม่มีผลโหวต-
สิ่งมหัสจรรย์ของโลก
(32998/0)-ไม่มีผลโหวต-
หัตถกรรมพื้นบ้าน
เกียวกับหัตถกรรมพื้นบ้านในท้องถินของเรา(831/0)-ไม่มีผลโหวต-
สถานที่ท่องเทียวอุดรธานี
จัดทำโดย นางสาวศิริพร ปานกลาง (912/0)-ไม่มีผลโหวต-
เศรษฐกิจพอเพียง
(28789/0)-ไม่มีผลโหวต-
สัตว์ป่าหายาก
(898/0)-ไม่มีผลโหวต-
อาเซียน
(847/0)-ไม่มีผลโหวต-
พุทธประวัติ
พุทธประวัติ(30585/0)-ไม่มีผลโหวต-
วิถีไทย
(1021/0)-ไม่มีผลโหวต-
ดอกไม้ประจำชาติแห่งอาเซียน
(31577/0)-ไม่มีผลโหวต-
สถานที่ท่องเทียวจังหวัดอุดรธานี
สถานที่ท่องเทียวในจังหวัดอุดรธานี(1105/0)-ไม่มีผลโหวต-
เศรษฐกิจพอเพียง
(989/0)-ไม่มีผลโหวต-
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธนี
(31605/0)-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2
  

 

 
 

 

 

 
[ภาษาไทย][ภาษาต่างประเทศ][คณิตศาสตร์][วิทยาศาสตร์][สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม][สุขศึกษาและพลศึกษา]
[ศิลปะและดนตรี][การงานอาชีพและเทคโนโลยี][นิเทศออนไลน์][การศึกษาพิเศษ][ปฐมวัย][Tablet]
[QA Educ.][Evaluation][eDLTV]
 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2