\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

 

+ ศิลปะและดนตรี

สื่อในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรี
แหล่งเรียนรู้ สพป.อด.2
ในเขตบริการของ สพป.อุดรธานี เขต ๒ มีแหล่งเรียนรู้ หลายแห่ง ซึ่งจะนำเสนอเป็นลำดับ.....โปรดติดตาม....นะครับ(451/0)-ไม่มีผลโหวต-
การพิมพ์ภาพ
(1833/0)-ไม่มีผลโหวต-
ระบำ รำ ฟ้อน เซิ้ง
ประวัตินาฏศิลป์ไทย เป็นศิลปะการละครฟ้อนรำและดนตรีอันมีคุณสมบัติตามคัมภีร์นาฏะหรือนาฏยะ กำหนดว่า ต้องประกอบไปด้วยศิลปะ 3 ประการ คือ การฟ้อนรำ การดนตรี และการขับร้อง รวมเข้าด้วยกัน ซึ่งทั้ง 3 สิ่งนี้ เป(64606/0)-ไม่มีผลโหวต-
แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพ สนองต่อการเรียนวาดภาพระบายสี ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เกิดทักษะในการวาดภาพระบายสี และ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพระบายสีส(21971/0)-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1
  

 

 
 

 

 

 
[ภาษาไทย][ภาษาต่างประเทศ][คณิตศาสตร์][วิทยาศาสตร์][สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม][สุขศึกษาและพลศึกษา]
[ศิลปะและดนตรี][การงานอาชีพและเทคโนโลยี][นิเทศออนไลน์][การศึกษาพิเศษ][ปฐมวัย][Tablet]
[Quality assurance][Evaluation][eDLTV]
 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2