\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
QA Educ.
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

 

+ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สื่อในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การออกแบบเทคโนโลยี
Technology ในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน(184/0)-ไม่มีผลโหวต-
การสร้างเกม โดย MS Excel
การจัดการเรียนเรียนโดยใช้เกม เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนสนใจยิ่ง(543/0)-ไม่มีผลโหวต-
การใช้เครื่องคิดเลข (ระดับพื้นฐาน)
ลองศึกษาสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น(999/0)-ไม่มีผลโหวต-
ผักและผลไม้
(1189/0)-ไม่มีผลโหวต-
ข้าวโพดหวานบ้านทองอินทร์
ข้าวโพดหวานโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ(24393/0)-ไม่มีผลโหวต-
ผักสวนครัว
สรรพคุณของพืชผักสวนครัว(27093/0)-ไม่มีผลโหวต-
งานไม้ไผ่
(26866/0)-ไม่มีผลโหวต-
การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS3
(25556/0)-ไม่มีผลโหวต-
ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้ สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 1
หนังสืออ่านเสริมครับ(994/0)-ไม่มีผลโหวต-
สร้างกราฟิกง่ายๆด้วย Photoshop CS3
(27782/0)-ไม่มีผลโหวต-
สร้างข้อความเหล็กฉลุด้วย Photoshop CS3
(24802/0)-ไม่มีผลโหวต-
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
(1227/0)-ไม่มีผลโหวต-
เริ่ม Microsoft PowerPoint 2007 น่ะ
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอผลงานที่หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงานทางธุรกิจ การนำเสนอผลงานทางการศึกษา(29060/0)-ไม่มีผลโหวต-
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(24713/0)-ไม่มีผลโหวต-
ผลไม้นานาชนิด
(1447/0)-ไม่มีผลโหวต-
การใช้โปรแกรมนำเสนอ
(23824/0)-ไม่มีผลโหวต-
ประวัติของคอมพิวเตอร์
(860/0)-ไม่มีผลโหวต-
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อินเทอร์เน็ต
รวบรวมข้อมูลเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต(25597/0)-ไม่มีผลโหวต-
พืชผักผลไม้ไทย
ชื่อพืชผักผลไม้ไทย(1319/0)-ไม่มีผลโหวต-
การแปรรูปอาหาร
การแปรูปอาหาร"หม่ำกบ"(1041/0)-ไม่มีผลโหวต-
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(970/0)-ไม่มีผลโหวต-
การขยายพันธ์พืช
(1140/0)-ไม่มีผลโหวต-
ไผ่สีทอง และไผกิมซุง
(25702/0)-ไม่มีผลโหวต-
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(990/0)-ไม่มีผลโหวต-
อุปกรณ์ไฟฟ้ารู้จักรู้ใช้
(26834/0)-ไม่มีผลโหวต-
e-book เรื่องกล้วยไม้ไทย ตระกูลช้าง
ประวัติกล้วยไม้ไทย ตระกูลช้าง(1011/0)-ไม่มีผลโหวต-
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(2433/0)-ไม่มีผลโหวต-
ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(3454/0)-ไม่มีผลโหวต-
ระบบซอฟแวร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ(2434/0)-ไม่มีผลโหวต-
คอมพิวเตอร์
มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ น้องหนู(2744/0)-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2
  

 

 
 

 

 

 
[ภาษาไทย][ภาษาต่างประเทศ][คณิตศาสตร์][วิทยาศาสตร์][สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม][สุขศึกษาและพลศึกษา]
[ศิลปะและดนตรี][การงานอาชีพและเทคโนโลยี][นิเทศออนไลน์][การศึกษาพิเศษ][ปฐมวัย][Tablet]
[QA Educ.][Evaluation][eDLTV]
 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2