\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

 

+ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สื่อในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การออกแบบเทคโนโลยี
Technology ในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน(722/0)-ไม่มีผลโหวต-
การสร้างเกม โดย MS Excel
การจัดการเรียนเรียนโดยใช้เกม เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนสนใจยิ่ง(995/0)-ไม่มีผลโหวต-
การใช้เครื่องคิดเลข (ระดับพื้นฐาน)
ลองศึกษาสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น(1632/0)-ไม่มีผลโหวต-
ผักและผลไม้
(1657/0)-ไม่มีผลโหวต-
ข้าวโพดหวานบ้านทองอินทร์
ข้าวโพดหวานโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ(40768/0)-ไม่มีผลโหวต-
ผักสวนครัว
สรรพคุณของพืชผักสวนครัว(42737/0)-ไม่มีผลโหวต-
งานไม้ไผ่
(48100/0)-ไม่มีผลโหวต-
การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS3
(40179/0)-ไม่มีผลโหวต-
ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้ สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 1
หนังสืออ่านเสริมครับ(1394/0)-ไม่มีผลโหวต-
สร้างกราฟิกง่ายๆด้วย Photoshop CS3
(45095/0)-ไม่มีผลโหวต-
สร้างข้อความเหล็กฉลุด้วย Photoshop CS3
(42419/0)-ไม่มีผลโหวต-
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
(1676/0)-ไม่มีผลโหวต-
เริ่ม Microsoft PowerPoint 2007 น่ะ
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอผลงานที่หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงานทางธุรกิจ การนำเสนอผลงานทางการศึกษา(48735/0)-ไม่มีผลโหวต-
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(39862/0)-ไม่มีผลโหวต-
ผลไม้นานาชนิด
(2092/0)-ไม่มีผลโหวต-
การใช้โปรแกรมนำเสนอ
(40766/0)-ไม่มีผลโหวต-
ประวัติของคอมพิวเตอร์
(1247/0)-ไม่มีผลโหวต-
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อินเทอร์เน็ต
รวบรวมข้อมูลเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต(40327/0)-ไม่มีผลโหวต-
พืชผักผลไม้ไทย
ชื่อพืชผักผลไม้ไทย(1935/0)-ไม่มีผลโหวต-
การแปรรูปอาหาร
การแปรูปอาหาร"หม่ำกบ"(1499/0)-ไม่มีผลโหวต-
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1426/0)-ไม่มีผลโหวต-
การขยายพันธ์พืช
(1727/0)-ไม่มีผลโหวต-
ไผ่สีทอง และไผกิมซุง
(42171/0)-ไม่มีผลโหวต-
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(1425/0)-ไม่มีผลโหวต-
อุปกรณ์ไฟฟ้ารู้จักรู้ใช้
(42408/0)-ไม่มีผลโหวต-
e-book เรื่องกล้วยไม้ไทย ตระกูลช้าง
ประวัติกล้วยไม้ไทย ตระกูลช้าง(1404/0)-ไม่มีผลโหวต-
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(38/0)-ไม่มีผลโหวต-
ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(3895/0)-ไม่มีผลโหวต-
ระบบซอฟแวร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ(3027/0)-ไม่มีผลโหวต-
คอมพิวเตอร์
มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ น้องหนู(3316/0)-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2
  

 

 
 

 

 

 
[ภาษาไทย][ภาษาต่างประเทศ][คณิตศาสตร์][วิทยาศาสตร์][สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม][สุขศึกษาและพลศึกษา]
[ศิลปะและดนตรี][การงานอาชีพและเทคโนโลยี][นิเทศออนไลน์][การศึกษาพิเศษ][ปฐมวัย][Tablet]
[Quality assurance][Evaluation][eDLTV]
 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2