\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

 

+ สิ่งดีดี ที่โรงเรียน

บอกเล่าสิ่งดีดี ที่โรงเรียนทำ
วิจัยการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
การวิจัยการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team) ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ (334/0)-ไม่มีผลโหวต-
กระดานอัจฉริยะ
คู่มือการใช้ Interactive Broad ยี่ห้อ i-Broad (751/0)-ไม่มีผลโหวต-
พัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ สพป.อุดร 2
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(797/0)-ไม่มีผลโหวต-
NT2558
NT2558(715/0)-ไม่มีผลโหวต-
LAS57
LAS2557(735/0)-ไม่มีผลโหวต-
NT2557
NT2557(762/0)-ไม่มีผลโหวต-
ONET ปีการศึกษา 2558
ONET2558(744/0)-ไม่มีผลโหวต-
ONETปีการศึกษา 2557
ONET ปี 2557(668/0)-ไม่มีผลโหวต-
ONET ปีการศึกษา 2556
ONET(565/0)-ไม่มีผลโหวต-
สุดยอดวิทย์คณิต
เสริมวิทย์คณิต(1348/0)-ไม่มีผลโหวต-
แผนการสอน ป.๑ ภาคเรียนที่ ๒ โดยใช้แท็บเล็ต
แผนการสอน ป.๑ ภาคเรียนที่ ๒ โดยใช้แท็บเล็ต (4137/0)-ไม่มีผลโหวต-
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ สพป.อด.๒ ปี ๒๕๕๕
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ สพป.อด. ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และเกียรติบัตร(1702/0)-ไม่มีผลโหวต-
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
(1193/0)-ไม่มีผลโหวต-
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล ปีที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) ปีงบประมาณ 2555
(2268/0)-ไม่มีผลโหวต-
แผ่นพับกลุ่มงานสื่อฯ สพป.อด.2
(45337/0)-ไม่มีผลโหวต-
วิจัยสุขศึกษาชั้น ป.4
(3708/0)-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1
  

 

 
 

 

 

 
[สิ่งดีดี ที่โรงเรียน][Courseware][บทเรียนบนเครือข่าย][หนังสืออ่านเสริม][CAI]
 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2