\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

 

+ Courseware

บทเรียนโปรแกรม
ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555
(1441/0)-ไม่มีผลโหวต-
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินการเรียนรู้
(1407/0)-ไม่มีผลโหวต-
แนวปฏฺบัติการใช้ผลการทดสอบ O-NET
(1122/0)-ไม่มีผลโหวต-
แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๕
แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (34461/0)-ไม่มีผลโหวต-
ทฤษฎีปีธาโกรัส
Pythagoras's theorem(1363/0)-ไม่มีผลโหวต-
GSP ภาคสนาม
สอน GSP จากโจทย์คณิตศาสตร์(34913/0)-ไม่มีผลโหวต-
แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง(30402/0)-ไม่มีผลโหวต-
สรุปการอบรม E-book ปีงบ 55
รายงานการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สพป.อด.2 ปี 55(1253/0)-ไม่มีผลโหวต-
รายงานวิจัย KruTube channel
ผลการอบรม KruTube Channel สื่อการเรียรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(1312/0)-ไม่มีผลโหวต-
ประวัติผู้ไทยนายูง
(34565/0)-ไม่มีผลโหวต-
การพิมพ์ภาพ
(1466/0)-ไม่มีผลโหวต-
ตัวอย่างแผนการสอน รายสัปดาห์
(15759/0)-ไม่มีผลโหวต-
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายใ
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(1761/0)-ไม่มีผลโหวต-
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภา
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(1749/0)-ไม่มีผลโหวต-
เอกสารประกอบการนิเทศ ปี 55
(3232/0)-ไม่มีผลโหวต-
โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย "รักษ์ศิลป์"
โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ส่งเสริมนักเรียนดีเด่นด้าน ศิลปะ(37150/0)-ไม่มีผลโหวต-
การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS3
(32817/0)-ไม่มีผลโหวต-
เมฆ
(1223/0)-ไม่มีผลโหวต-
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(32518/0)-ไม่มีผลโหวต-
อยู่อย่างไรให้ไกลจากโรค
(39225/0)-ไม่มีผลโหวต-
การทำนา
(1216/0)-ไม่มีผลโหวต-
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(42450/0)-ไม่มีผลโหวต-
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธนี
(36957/0)-ไม่มีผลโหวต-
cell2
(1179/0)-ไม่มีผลโหวต-
ระบบย่อยอาหาร
ทดสอบ(1327/0)-ไม่มีผลโหวต-
AEC เตรียมพร้อมสู่อาเซียน
(1099/0)-ไม่มีผลโหวต-
เกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
(2587/0)-ไม่มีผลโหวต-
แบบรับชมรายการโทรทัศน์ครู
(1543/0)-ไม่มีผลโหวต-
บัญชีคำพื้นฐาน สพฐ.
(10351/0)-ไม่มีผลโหวต-
คู่มือการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
(71051/0)-ไม่มีผลโหวต-
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 3] 1 2 3 4
  

 

 
 

 

 

 
[สิ่งดีดี ที่โรงเรียน][Courseware][บทเรียนบนเครือข่าย][หนังสืออ่านเสริม][CAI]
 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2