\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

 

+ Courseware

บทเรียนโปรแกรม
การขอรับเงิน พคศ.
(50622/0)-ไม่มีผลโหวต-
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
(154158/0)-ไม่มีผลโหวต-
แบบคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
(65892/0)-ไม่มีผลโหวต-
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2554
(1774/0)-ไม่มีผลโหวต-
ตัวอย่างงานวิจัยด้านการศึกษาพิเศษ
งานวิจัยด้านการศึกษาพิเศษ(45859/0)-ไม่มีผลโหวต-
ข้อสอบ PISA วิทยาศาสตร์
(1425/0)-ไม่มีผลโหวต-
ข้อสอบ PISA คณิตศาสตร์
(1445/0)-ไม่มีผลโหวต-
ข้อสอบ PISA การอ่าน
(1743/0)-ไม่มีผลโหวต-
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2553
(1690/0)-ไม่มีผลโหวต-
MATH TIMSS ฉบับภาษไทย
(1101/0)-ไม่มีผลโหวต-
ข้อสอบวิทย์ TIMSS
(456/0)-ไม่มีผลโหวต-
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ นานาชาติ
(2390/0)-ไม่มีผลโหวต-
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ
(120/0)-ไม่มีผลโหวต-
รายงานการประเมินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคอีสาน ครั้งที่ ๖๐ (ฉบับร่าง
(3044/0)-ไม่มีผลโหวต-
การอ่านคำประสมชุดที่ ๖
(2532/0)-ไม่มีผลโหวต-
การอ่านคำประสม ชุดที่ ๕
(2019/0)-ไม่มีผลโหวต-
การอ่านประสมคำ
(2281/0)-ไม่มีผลโหวต-
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(1569/0)-ไม่มีผลโหวต-
ขุนช้างขุนแผน
(2186/0)-ไม่มีผลโหวต-
แบบฝึกหัดมาตราสะกดแม่ กง และ แม่ กม
(3842/0)-ไม่มีผลโหวต-
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(2675/0)-ไม่มีผลโหวต-
ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(3660/0)-ไม่มีผลโหวต-
มาตราแม่กบ
(118368/0)-ไม่มีผลโหวต-
แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ป.1
(202733/0)-ไม่มีผลโหวต-
อ่านผันวรรณยุกต์อักษรกลางคำแม่กม
อ่านผันวรรณยุกต์อักษรกลางคำแม่กม(118703/0)-ไม่มีผลโหวต-
การอ่านสะกดคำแจกลูกคำแม่กม
(120612/0)-ไม่มีผลโหวต-
คู่มืออัพโหลดสื่อ
ใครอัพโหลดสื่อไม่เป็นอ่านซะนะ....เชย(120536/0)-ไม่มีผลโหวต-
สำนวน คำพังเพย สุภาษิต
(3575/0)-ไม่มีผลโหวต-
ภาคตัดกรวย
ภาคตัดกรวย (Conic Sections)(2745/0)-ไม่มีผลโหวต-
ระบบซอฟแวร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ(2736/0)-ไม่มีผลโหวต-
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 4] 1 2 3 4
  

 

 
 

 

 

 
[สิ่งดีดี ที่โรงเรียน][Courseware][บทเรียนบนเครือข่าย][หนังสืออ่านเสริม][CAI]
 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2