\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
QA Educ.
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

 

+ หนังสืออ่านเสริม

หนังสืออ่านเสริม
แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสคร์
แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(2696/0)-ไม่มีผลโหวต-
การนำเสนอการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
(74065/0)-ไม่มีผลโหวต-
แบบฝึกเสริมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ชีวิตพืชและสัตว์
แบบฝึกเสริมทักษะ หน่วยการเรียนรู้ ชีวิตพืชและสัตว์ เล่มที่ 1 ข้าวมาจากไหน(2073/0)-ไม่มีผลโหวต-
เสริมความรู้วิทย์ประถม
หนังสือสร้างเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา(1569/0)-ไม่มีผลโหวต-
แนะนำบล็อกประเพณีไทย
แนะนำบล็อกประเพณีไทย เกี่ยวกับประเพณีไทย(2486/0)-ไม่มีผลโหวต-
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
(1269/0)-ไม่มีผลโหวต-
ตัวเลขไทย
(1284/0)-ไม่มีผลโหวต-
HELLO อาเซียน
(28116/0)-ไม่มีผลโหวต-
สัตว์โลกน่ารัก
(1566/0)-ไม่มีผลโหวต-
กำเนิดอาเซียน
กำเนิดอาเซียน(30294/0)-ไม่มีผลโหวต-
สูตรคูณ
(1461/0)-ไม่มีผลโหวต-
ผักและผลไม้
(1228/0)-ไม่มีผลโหวต-
สื่อภาษาอังกฤษ
(6230/0)-ไม่มีผลโหวต-
แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดอุดรธานี
(1597/0)-ไม่มีผลโหวต-
พุทธศาสนสุภาษิต
พุทธศานสุภาษิต(29082/0)-ไม่มีผลโหวต-
ข้าวโพดหวานบ้านทองอินทร์
ข้าวโพดหวานโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ(25464/0)-ไม่มีผลโหวต-
พระบรมราโชวาและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบรมราโชวาและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(34421/0)-ไม่มีผลโหวต-
ลูกหมูสามตัว
ให้รู้ว่า การเกียจคร้านไม่ได้ทำให้สบายจริงๆเลยแต่จะทำให้นำทุกข์ภัยมาสู่ตน ควรที่จะเป็นคนขยันดีกว่า(2565/0)-ไม่มีผลโหวต-
วันออกพรรษา
วันออกพรรษา(1129/0)-ไม่มีผลโหวต-
สัตว์โลกผู้น่ารัก
(29942/0)-ไม่มีผลโหวต-
ประเทศในประชาคมอาเซียน
ประเทศในประชาคมอาเซียน(28349/0)-ไม่มีผลโหวต-
การละเล่นของเด็กไทย
การละเล่นของเด็กไทยในสมัยก่อน(24070/0)-ไม่มีผลโหวต-
มงคลชีวิต
(885/0)-ไม่มีผลโหวต-
โลกและดาราศาสตร์
โลก ของเรามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12,756 กิโลเมตร โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 150 ล้านกิโลเมตร (27182/0)-ไม่มีผลโหวต-
ผักสวนครัว
สรรพคุณของพืชผักสวนครัว(28092/0)-ไม่มีผลโหวต-
แผนการสอน
ทดสอบหลังการอบรมค่ะ(1824/0)-ไม่มีผลโหวต-
กรีฑาและกีฬา
หนังสืออ่านเสริมเรื่องกรีฑาและก๊ฬา(27745/0)-ไม่มีผลโหวต-
สำนวนไทย
หนังสืออ่านเสริม เรื่อง สำนวนไทย(31690/0)-ไม่มีผลโหวต-
การเจริญเติบโตของมนุษย์
(1520/0)-ไม่มีผลโหวต-
การแต่งกายสมาชิกอาเซียน
(1914/0)-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4
  

 

 
 

 

 

 
[สิ่งดีดี ที่โรงเรียน][Courseware][บทเรียนบนเครือข่าย][หนังสืออ่านเสริม][CAI]
 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2