\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
QA Educ.
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

 

+ CAI

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ เป็นพลังงานไฟฟ้า ที่เกือบทุกคนต้องใช้ในปัจุจบัน(755/0)-ไม่มีผลโหวต-
การใช้เครื่องคิดเลข (ระดับพื้นฐาน)
ลองศึกษาสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น(1160/0)-ไม่มีผลโหวต-
การจำแนกพืช
การจำพืช ตาม บริเวณที่เจริญเติบโต(1762/0)-ไม่มีผลโหวต-
การใช้ one some any
(1708/0)-ไม่มีผลโหวต-
การประสมคำ
(8234/0)-ไม่มีผลโหวต-
สุขศึกษา ป.4
(2842/0)-ไม่มีผลโหวต-
คำพ้อง ม.๑
(112450/0)-ไม่มีผลโหวต-
มาคราแม่ กง
ทดสอบ(3601/0)-ไม่มีผลโหวต-
มาตราแม่กด
(111384/0)-ไม่มีผลโหวต-
จำนวนเต็ม
(107535/0)-ไม่มีผลโหวต-
คำนามและคำสรรพนาม
(12612/0)-ไม่มีผลโหวต-
คอมพิวเตอร์
มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ น้องหนู(2855/0)-ไม่มีผลโหวต-
แรงเสียดทาน
แรงเสียดทาน วิทย์ ม.1(341/0)-ไม่มีผลโหวต-
มอก.
ตรามาตราฐานอุตสาหกรรม(2034/0)-ไม่มีผลโหวต-
สุขศึกษาและพลศึกษา
CAI สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นป.6(7195/0)-ไม่มีผลโหวต-
ระบบจำนวนเต็ม
CAI คณิตศาสตร์ ม.1(4658/0)-ไม่มีผลโหวต-
ทรัพยากรในท้องถิ่น
CAI เรื่อง ทรัพยากรในท้องถิ่น ช่วงชั้นที่ 1(7939/0)-ไม่มีผลโหวต-
" หิน " วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
CAI เรื่อง หิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(4743/0)-ไม่มีผลโหวต-
สระแปลงร่าง
ทดลองวางสื่อ CAI(2792/0)-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1
  

 

 
 

 

 

 
[สิ่งดีดี ที่โรงเรียน][Courseware][บทเรียนบนเครือข่าย][หนังสืออ่านเสริม][CAI]
 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2