\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
QA Educ.
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

ชื่อ-สกุล  นางเยาวรัตน์ วิมุขติบุตร
ที่อยู่ 665 หมู่ 4 บ้านดงเค็ง ตำบลบ้านจั่น อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ kruooi.2508@gmail.com
โทรศัพท์ 081 1430722
  abcdefgh
จำนวนโพสต์ 0
เข้าระบบ 0 ครั้ง
เป็นสมาชิกเมื่อ 24 ก.ย. 2559
   
  แนะนำสมาชิกใหม่

นริศรา ชุณหพิมล

 

 
Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2