\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
QA Educ.
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

ชื่อ-สกุล  นายสุพจน์ ปัดถาวะโร
ที่อยู่ 183 หมู่ที่ 12 บ้านโพนทอง อุ่มจาน อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ supotpontong@hotmail.com
โทรศัพท์ 0852478896
  suppad1512
จำนวนโพสต์ 0
เข้าระบบ 0 ครั้ง
เป็นสมาชิกเมื่อ 9 มิ.ย. 2560
   
  แนะนำสมาชิกใหม่


นริศรา ชุณหพิมล
 

 
Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2