\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
QA Educ.
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

ชื่อ-สกุล  นางสาวปูชิตา จันทรทิพย์
ที่อยู่ 71 หนองนกเขียน อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ puchita0906@gmail.com
โทรศัพท์ -
  pucjan0906
จำนวนโพสต์ 0
เข้าระบบ 1 ครั้ง
เป็นสมาชิกเมื่อ 11 มิ.ย. 2560
   
  แนะนำสมาชิกใหม่


นริศรา ชุณหพิมล
 

 
Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2