\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

ชื่อ-สกุล  พรนิภา ทองล้วน
ที่อยู่ 47 หนองวัวซอ อำเภอ หนองวัวซอ จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ nimnim2522@hotmail.com
โทรศัพท์ 0833611992
  krunim
จำนวนโพสต์ 3
เข้าระบบ 9 ครั้ง
เป็นสมาชิกเมื่อ 16 ส.ค. 2555
   
  แนะนำสมาชิกใหม่

อัครพงศ์ พฤกษาสิทธิ์

นริศรา ชุณหพิมล

ณัฐสุดา ดอกจันทร์

นางประยงค์ ภักดีวุฒิ

เอ็ม เนตร

สุดใจ หุ่นทอง

Pethaii Singmee

จุติภรณ์ เอียบสร้างกี้

คณิศร เอมหยวก

นางอรอนงค์ ยามา

 

 
Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2