\

รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

แผนการสอน ป.1 ภาคเรียนที่ 1

ประเภทของสื่อ/นวัตกรรม บทเรียนบนเครือข่าย
หมวดหมู่ Tablet
เจ้าของสื่อ/นวัตกรรม สทร.สพฐ.
ช่วงชั้นที่ 20 ระดับชั้น ไม่จำกัดระดับชั้น
วันที่เผยแพร่ 15/9/2012

คำนำ
สารบัญ
คำชี้แจง
บทนำ
เส้นทางการจัดการเรียนรู้
กรอบแนวคิด
กำหนดการสอน
บรรณานุกรม
คณะทำงาน

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
.....

คุณครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ควรศึกษาและนำไปทดลองใช้สอนนักเรียนดู ได้ผลประการใด ก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ และนักการศึกษาทั่วไป นำไปศึกษาค้นคว้าได้  ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ ได้  นะครับ ......ศน.สย.

 
 
  รูปภาพประกอบสื่อ/นวัตกรรมนี้


ไม่มีความเห็น
 
 

ข้อมูลในหมวดเดียวกัน
บทคัดย่อรายงานการนิเทศ Tablet PC ปี 1 [1065]
แผนการสอน ป.๑ ภาคเรียนที่ ๒ โดยใช้แท็บเล็ต [3920]
ตัวอย่างแผนการสอน รายสัปดาห์ [15759]
แผนการสอน ป.1 ภาคเรียนที่ 1 [5481]
แนวการใช้Tablet สำหรับครู [1695]

โพสต์เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2555
โพสต์โดย :

สุริยนต์ อินทร์อุดม
เปิดอ่าน : 1695 / 0 ความเห็น
คะแนนVote
-ไม่มีผลโหวต-

 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2