\

รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

ตัวอย่างแผนการสอน รายสัปดาห์

ประเภทของสื่อ/นวัตกรรม Courseware
หมวดหมู่ Tablet
เจ้าของสื่อ/นวัตกรรม สทร.
ช่วงชั้นที่ 20 ระดับชั้น ไม่จำกัดระดับชั้น
วันที่เผยแพร่ 19/9/2012

สัปดาห์ที่๑
สัปดาห์ที่๒
สัปดาห์ที่๓
สัปดาห์ที่๔
สัปดาห์ที่๕ตอนที่๑
สัปดาห์ที่๖
สัปดาห์ที่๗
สัปดาห์ที่๘
สัปดาห์ที่๙
สัปดาห์๑๐
สัปดาห์ที่๑๑
สัปดาห์ที่๑๒
สัปดาห์ที่๑๓
สัปดาห์ที่๑๔
สัปดาห์ที่๑๕
สัปดาห์ที่๑๖
สัปดาห์๑๗
สัปดาห์๑๘
สัปดาห์๑๙
สัปดาห์ที่๒๐

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
.....

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้แท็บเล็ตเป็นสื่อเสริม เหมาะสำหรับคุณครู ป.๑ ที่กำลังอบรมการใช้ Tablet อยู่นะครับ......ศน.สย.

 
 
  รูปภาพประกอบสื่อ/นวัตกรรมนี้


ไม่มีความเห็น
 
 

ข้อมูลในหมวดเดียวกัน
บทคัดย่อรายงานการนิเทศ Tablet PC ปี 1 [1038]
แผนการสอน ป.๑ ภาคเรียนที่ ๒ โดยใช้แท็บเล็ต [3836]
ตัวอย่างแผนการสอน รายสัปดาห์ [15549]
แผนการสอน ป.1 ภาคเรียนที่ 1 [5423]
แนวการใช้Tablet สำหรับครู [1670]

โพสต์เมื่อวันที่ : 19 ก.ย. 2555
โพสต์โดย :

สุริยนต์ อินทร์อุดม
เปิดอ่าน : 1670 / 0 ความเห็น
คะแนนVote
-ไม่มีผลโหวต-

 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2