\

รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

แผนการสอน ป.๑ ภาคเรียนที่ ๒ โดยใช้แท็บเล็ต

ประเภทของสื่อ/นวัตกรรม สิ่งดีดี ที่โรงเรียน
หมวดหมู่ Tablet
เจ้าของสื่อ/นวัตกรรม ศน.สุริยนต์
ช่วงชั้นที่ 20 ระดับชั้น ไม่จำกัดระดับชั้น
วันที่เผยแพร่ 14/12/2012

สัปดาห์๒๑
สัปดาห์๒๒
สัปดาห์๒๓
สัปดาห์๒๔
สัปดาห์๒๕
สัปดาห์๒๖
สัปดาห์๒๗
สัปดาห์๒๘
สัปดาห์๒๙
สัปดาห์๓๐
สัปดาห์๓๑
สัปดาห์๓๒
สัปดาห์๓๓
สัปดาห์๓๔ตอนที่๑
สัปดาห์๓๔ตอนที่๒
สัปดาห์ที่๓๕
สัปดาห์ที่๓๖
สัปดาห์ที่๓๗
สัปดาหืที่๓๘
สัปดาห์ที่๓๙ตอนที่๑
สัปดาห์ที่๓๙ตอนที่๒
สัปดาห์ที่๔๐

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
แผนการสอน ป.๑ ภาคเรียนที่ ๒ โดยใช้แท็บเล็ต .....

เชิญคุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ดาวโหลดเอา แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒ โดยใช้แท็บเล็ต ๑๐๐ วัน (สัปดาห์ที่ ๒๑ - ๔๐) กรุณานำไปใช้ประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้กับนักเรียนของท่าน ขอขอบคุณท่าน รอง ประชุม กสิกร รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๒ อนุเคราะห์ ......ศน.สย.

 
 
  รูปภาพประกอบสื่อ/นวัตกรรมนี้


ไม่มีความเห็น
 
 

ข้อมูลในหมวดเดียวกัน
บทคัดย่อรายงานการนิเทศ Tablet PC ปี 1 [1147]
แผนการสอน ป.๑ ภาคเรียนที่ ๒ โดยใช้แท็บเล็ต [4138]
ตัวอย่างแผนการสอน รายสัปดาห์ [16532]
แผนการสอน ป.1 ภาคเรียนที่ 1 [5668]
แนวการใช้Tablet สำหรับครู [1788]

โพสต์เมื่อวันที่ : 14 ธ.ค. 2555
โพสต์โดย :

Administrator
เปิดอ่าน : 1788 / 0 ความเห็น
คะแนนVote
-ไม่มีผลโหวต-

 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2