\

รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินการเรียนรู้

ประเภทของสื่อ/นวัตกรรม Courseware
หมวดหมู่ Evaluation
เจ้าของสื่อ/นวัตกรรม สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ช่วงชั้นที่ 20 ระดับชั้น ไม่จำกัดระดับชั้น
วันที่เผยแพร่ 4/3/2013

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ป6
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ม3

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
.....

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 
 
  รูปภาพประกอบสื่อ/นวัตกรรมนี้


ไม่มีความเห็น
 
 

ข้อมูลในหมวดเดียวกัน
รายงานการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ [73]
NT2558 [578]
LAS57 [591]
NT2557 [631]
ONET ปีการศึกษา 2558 [605]

โพสต์เมื่อวันที่ : 4 มี.ค. 2556
โพสต์โดย :

วิมล เถาวัลย์
เปิดอ่าน : 605 / 0 ความเห็น
คะแนนVote
-ไม่มีผลโหวต-

 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2