\

รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

บทคัดย่อรายงานการนิเทศ Tablet PC ปี 1

ประเภทของสื่อ/นวัตกรรม Courseware
หมวดหมู่ Tablet
เจ้าของสื่อ/นวัตกรรม ศน.สุริยนต์
ช่วงชั้นที่ 20 ระดับชั้น ไม่จำกัดระดับชั้น
วันที่เผยแพร่ 25/12/2013

บทคัดย่อรายงานนิเทศ Tablet PC ปี 1

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
การนิเทศติดตามโครงการแท็บเล็ต พี ซี ปีที่ 1.....

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2 โดยศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานสื่อฯ ได้ทำการนิเทศติดตาม การดำเนินงานตามโครงการแท็บเล็ต พี ซี เพื่อการศึกษาไทย ปีที่ 1 ซึ่งได้ทำการนิเทศภาคสนาม ณ  ห้องเรียน ชั้น ป.1  และส่งเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ไปยังโรงเรียนแล้วส่งกลับมา วิเคราะหืผล แปลผล  เขียนรายงาน  ซึ่งมีบทคัดย่อ ดังที่นำเสนอนี้......ศน.สุริยนต์  ผู้ทำการนิเทศ / เขียนรายงาน.....

 
 
  รูปภาพประกอบสื่อ/นวัตกรรมนี้


ไม่มีความเห็น
 
 

ข้อมูลในหมวดเดียวกัน
บทคัดย่อรายงานการนิเทศ Tablet PC ปี 1 [1147]
แผนการสอน ป.๑ ภาคเรียนที่ ๒ โดยใช้แท็บเล็ต [4137]
ตัวอย่างแผนการสอน รายสัปดาห์ [16532]
แผนการสอน ป.1 ภาคเรียนที่ 1 [5668]
แนวการใช้Tablet สำหรับครู [1788]

โพสต์เมื่อวันที่ : 25 ธ.ค. 2556
โพสต์โดย :

สุริยนต์ อินทร์อุดม
เปิดอ่าน : 1788 / 0 ความเห็น
คะแนนVote
-ไม่มีผลโหวต-

 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2