\

รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ๒๕๕๓

ประเภทของสื่อ/นวัตกรรม Courseware
หมวดหมู่ นิเทศออนไลน์
เจ้าของสื่อ/นวัตกรรม กลุุ่มนิเทศฯ สพป.อด.๒ และคณะ
ช่วงชั้นที่ 20 ระดับชั้น ไม่จำกัดระดับชั้น
วันที่เผยแพร่ 6/1/2014

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น(ปรับปรุงครั้งที่ ๑) ๒๕๕๓.....

เป็นการร่วมแรง ร่วมใจกัน ของทีมงานบุคลากรทางการศึกษา ของ สพป.อุดรธานี เขต ๒ และได้สำเร็จลุล่วง ดังที่เห็น เชิญคุณครู บุคลากรทางการศึกษา นักการศึกษา นักวิชาการ ศึกษา ค้นคว้า ใช้เป็นแนวทาง พัฒนางานการศึกษาของไทย ให้เจริญ รุ่งเรือง ก้าวหน้า ทัดเทียม อารยประเทศ.....สืบเนื่อง.ต่อไป.....

 
 
  รูปภาพประกอบสื่อ/นวัตกรรมนี้


ไม่มีความเห็น
 
 

ข้อมูลในหมวดเดียวกัน
เอกสารการนิเทศ [252]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา [194]
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี ๒๕๖๒ สพป.อด.๒ [275]
เกียรติบัตร [3506]
วิจัยการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม [334]

โพสต์เมื่อวันที่ : 6 ม.ค. 2557
โพสต์โดย :

สุริยนต์ อินทร์อุดม
เปิดอ่าน : 334 / 0 ความเห็น
คะแนนVote
-ไม่มีผลโหวต-

 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2