\

รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อ DVD

ประเภทของสื่อ/นวัตกรรม บทเรียนบนเครือข่าย
หมวดหมู่ eDLTV
เจ้าของสื่อ/นวัตกรรม สพป.สพ.๑
ช่วงชั้นที่ 20 ระดับชั้น ไม่จำกัดระดับชั้น
วันที่เผยแพร่ 20/9/2014

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ DVD ตอนที่ ๑
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ DVD ตอนที่ ๒
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ DVD ตอนที่ ๓

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อ DVD.....

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อ DVD เอกสารการขยายผลโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จัดทำโดย สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เชิญชวน นักการศึกษา ท่านผู้สนใจทั่วไป ศึกษา แล้วนำไปปฏิบัติจริง ในส่วนงานที่รับผิดชอบ.....

 
 
  รูปภาพประกอบสื่อ/นวัตกรรมนี้


ไม่มีความเห็น
 
 

ข้อมูลในหมวดเดียวกัน
Presentation การอบรมการใช้สื่อ dltv, dlit แบบ Onlineและ Offline [410]
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยี [509]
การใช้งาน DLIT Portable Classroom [486]
การนำDLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ [524]
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อ DVD [1171]

โพสต์เมื่อวันที่ : 20 ก.ย. 2557
โพสต์โดย :

สุริยนต์ อินทร์อุดม
เปิดอ่าน : 1171 / 0 ความเห็น
คะแนนVote
-ไม่มีผลโหวต-

 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2