\

รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

โรงเรียนคุณธรรม

ประเภทของสื่อ/นวัตกรรม Courseware
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
เจ้าของสื่อ/นวัตกรรม สุริยนต์ อินทร์อุดม
ช่วงชั้นที่ 20 ระดับชั้น ไม่จำกัดระดับชั้น
วันที่เผยแพร่ 23/4/2019

๖ขั้นตอนโรงเรียนคุณธรรมของ มยส.
โรงเรียนคุณธรรม-มยส.
คู่มือจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม-มยส.
คู่มือปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม-มยส.
มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม-สพฐ.
โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน-สพฐ.
คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน-สพฐ.
โครงงานพัฒนาจริยคุณ-สพฐ.
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม-สพฐ.
ครอบครัวคุณธรรม-สพฐ.
การนิเทศติดตาม-สพฐ.
การผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์ดนดี-สพฐ.

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
เอกสารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำหรับให้บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ศึกษา หาความรู้แล้วนำไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในส่วนที่รับผิดชอบทั่วไป.....

ขอขอบคุณสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนวก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมูลนิธิยุวสถิรคุณ (มยส.) เจ้าของเอกสาร เว็บไชด์ศูนย์สื่อ สพป.อุดรธานี  เขต  ๒ ขออนุญาตนำมาวางในเว็บไชด์  เพื่อเป็นทางหน่งให้ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า อีกช่องหนึ่ง.....

 
 
  รูปภาพประกอบสื่อ/นวัตกรรมนี้


ไม่มีความเห็น
 
 

ข้อมูลในหมวดเดียวกัน
โรงเรียนคุณธรรม [384]
เศรษฐศาสตร์เพื่อคุณ [1110]
แผนภัยพิบัติ สพป.อุดรธานี เขต 2 [1404]
การนำเสนอการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด [96276]
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา [1725]

โพสต์เมื่อวันที่ : 23 เม.ย. 2562
โพสต์โดย :

สุริยนต์ อินทร์อุดม
เปิดอ่าน : 1725 / 0 ความเห็น
คะแนนVote
-ไม่มีผลโหวต-

 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2