\

รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ประเภทของสื่อ/นวัตกรรม Courseware
หมวดหมู่ นิเทศออนไลน์
เจ้าของสื่อ/นวัตกรรม สุริยนต์ อินทร์อุดม
ช่วงชั้นที่ 20 ระดับชั้น ไม่จำกัดระดับชั้น
วันที่เผยแพร่ 14/5/2019

กฎหมายกลุ่มนิเทศฯ ตาม พรบ.กศ.๒๕๔๒
ประกาศ ศธ.การแบ่งงานใน สพท.๓๒๕๖๐
การเบิกค่าใช้จ่ายประชุม อบรม สัมมนา
ระเบียบการใช้รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓และ ฉ.แก้ไข

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
ท่านผู้รู้กล่าวว่า "การศึกษาคือความเจริญงอกงาม" กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดถึงตายอย่างหนึ่งที่ถูกมองข้ามก็คือกฎหมายการศึกษา .....

ลองศึกษาสักนิด ท่านจะได้รับความกระจ่างแจ้ง เกี่ยวกับการดำเนินงาน เกี่ยวกับศึกษาในส่วนที่ท่านรับผิดชอบ แล้วนำไปเป็นกรอบแนวคิด กรอบการปฏิบัติงาน ในการพัฒนางานการศึกษาในส่วนที่ท่านรับผิดชอบ.......ศน.สย. (ศิษย์ มศว.บางแสน) เรียนกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา กับ ท่าน  ดร.สุเมธ  เดียวอิศเรศ.....

 
 
  รูปภาพประกอบสื่อ/นวัตกรรมนี้


ไม่มีความเห็น
 
 

ข้อมูลในหมวดเดียวกัน
เอกสารการนิเทศ [252]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา [195]
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี ๒๕๖๒ สพป.อด.๒ [275]
เกียรติบัตร [3506]
วิจัยการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม [335]

โพสต์เมื่อวันที่ : 14 พ.ค. 2562
โพสต์โดย :

สุริยนต์ อินทร์อุดม
เปิดอ่าน : 335 / 0 ความเห็น
คะแนนVote
-ไม่มีผลโหวต-

 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2