\

รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล ปีที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) ปีงบประมาณ 2555

ประเภทของสื่อ/นวัตกรรม สิ่งดีดี ที่โรงเรียน
หมวดหมู่ นิเทศออนไลน์
เจ้าของสื่อ/นวัตกรรม ศน.สุริยนต์
ช่วงชั้นที่ 20 ระดับชั้น ไม่จำกัดระดับชั้น
วันที่เผยแพร่ 1/6/2012

ตารางอบรมครูวิทย์คณิต สสวท.ปี55
รายชื่อโรงเรียนและครูผู้นำประจำศูนย์
ใบสั่งซื้อสื่อการอบรมด้วยระบบทางไกล

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
.....

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) ปีงบประมาณ 2555 ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)  จะดำเนินการอบรมครูด้วยระบบทางไกล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  จะดำเนินการออกอากาศ ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน พ.ศ. 2555 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.30 น. - 15.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)...

 
 
  รูปภาพประกอบสื่อ/นวัตกรรมนี้


ไม่มีความเห็น
 
 

ข้อมูลในหมวดเดียวกัน
เอกสารการนิเทศ [252]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา [195]
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี ๒๕๖๒ สพป.อด.๒ [275]
เกียรติบัตร [3506]
วิจัยการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม [335]

โพสต์เมื่อวันที่ : 1 มิ.ย. 2555
โพสต์โดย :

Administrator
เปิดอ่าน : 335 / 0 ความเห็น
คะแนนVote
-ไม่มีผลโหวต-

 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2