\

รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

คู่มือการอบรมครูวิทย์คณิต ด้วยระบบทางไกล

ประเภทของสื่อ/นวัตกรรม หนังสืออ่านเสริม
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
เจ้าของสื่อ/นวัตกรรม ศน.สุริยนต์
ช่วงชั้นที่ 20 ระดับชั้น ไม่จำกัดระดับชั้น
วันที่เผยแพร่ 1/6/2012

คูมือการอบรมครูคณิตประถม ปีที่ 1
คูมือการอบรมครูคณิตประถม ปีที่ 2
คู่มืออบรมครูคณิตประถม ปีที่ 3
คู่มืออบรมครูคณิต ม.ต้น ปีที่3 ตอนที่1
คู่มืออบรมครูคณิต ม.ต้น ปีที่3 ตอนที่2
คู่มืออบรมครูคณิต ม.ต้น ปีที่3 ตอนที่3
คู่มืออบรมครูคณิต ม.ต้น ปีที่3 ตอนที่4
คู่มืออบรมครูคณิต ม.ต้น ปีที่3 ตอนที่5
ตัวอย่างข้อสอบก่อนอบรม คณิต ม.ต้น ปี 3
ตัวอย่างข้อสอบหลังอบรมคณิต ม.ต้น ปี 3

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
.....

      การอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีงบประมาณ 2555 ดำเนินการอบรมเป็น 3 ส่วน  / ส่วนที่ 1 คุณครูระดับพื้นฐาน ต้องสมัครเข้ารับการอบรมทุกคน (ในสังกัด สพป.อด.2 ดูที่ www.school.obec.go.th/superud2 คลิกกลุ่มสาระวิทย์ หรือ คณิต) โดยอบรมหลักสูตรปีที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://learning.ipst.ac.th   ปีที่ 2 ผ่านศูนย์อบรม ETV และ/หรือ ออนไลน์ / ส่วนที่ 2 คุณครูระดับสูง จะต้องเข้ารับการอบรมทุกคน โดยสถาบันอุดมศึกษาใกล้บ้านเป็นผู้ดำเนินการอบรม เป็น รุ่นๆ / ส่วนที่ 3 คุณครูระดับกลาง จะเข้ารับการอบรม หรือไม่เข้ารับการอบรมก็ได้ ผ่านระบบออนไลน์ และหรือผ่าน ETV ก็ได้ ส่วนคู่มืออบรม ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ในเว็บนี้ หรือ เว็บไซต์ของ สสวท. www3.ipst.ac.th/etv/......

      คู่มือคณิต ม.ต้น ยังไม่เห็นใน เว็บไซต์ สสวท.
     ขอบคุณ สสวท. เจ้าของ ลิขสิทธิ์......มากครับ

 
 
  รูปภาพประกอบสื่อ/นวัตกรรมนี้


ไม่มีความเห็น
 
 

ข้อมูลในหมวดเดียวกัน
พัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ สพป.อุดร 2 [658]
นาฬิกาและการบอกเวลา [715]
การคูณโดยไม่ใช้สูตรคูณ [1236]
อัตราส่วนและร้อยละ [1239]
คณิตสำหรับครู กศน. [1405]

โพสต์เมื่อวันที่ : 1 มิ.ย. 2555
โพสต์โดย :

Administrator
เปิดอ่าน : 1405 / 0 ความเห็น
คะแนนVote
-ไม่มีผลโหวต-

 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2