Quality Webmaster
Curriculum Admist
Media Secretary
Evaluation Assurance Supervision
Mathematics
Thai Science Social Health & Physical Education Art Career Foreign Early_Child Special_Edu Activity
Address

NEWS376
NEWS376
การนิเทศติดตามโครงการ
NEWS375
NEWS375
การนิเทศ การดำเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการโรงเรียนคุณธรรม
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน โรงเรียนในเขตตรวจราชการ
สพป.อุดร ๒ เข้ารับรางวัล ที่ ๑๐ ครอบคลุมพื้นที่
จาก จ.อุดรธานี.. ๕ จังหวัด ครั้งที่ ๒
..ดูบรรยากาศ................คลิก CLICK ดูบรรยากาศ....................คลิก CLICK
       
NEWS374
NEWS374
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
NEWS373
NEWS373
การนิเทศ การดำเนินงาน
ด้าน Hardwareให้สามารถ โครงการโรงเรียนคุณธรรม
แก้ปัญหาเบื้องต้นได้ ก่อน โรงเรียนในเขตตรวจราชการ
ส่งช่างซ่อมและบำรุงรักษา ที่ ๑๐ ครั้งที่ ๑
ให้มีอายุใช้งานได้นาน  
.ดูบรรยากาศ..............คลิกNEWS374 ..ดูบรรยากาศ...................คลิก NEWS370
       
NEWS372
NEWS372
การเผยแพร่นวัตกรรม
NEWS377
NEWS377
การเข้าร่วมงาน
OPEN  APPROACH & EDUCA2017
LESSON STUDY ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
โดยการสาธิตการสอน งานนี้มีเทคโนโลยีการศึกษา
ของ นศ.มข. ณ ร.ร.บ้านตูม หลากหลายรูปแบบ
..... .............
ดูบรรยากาศ....คลิกดูภาพ......NEWS370 คลิกดูบรรยากาศ...................NEWS377
Intensive_Data
Map_Area service
Quantitative_data
Quality
Group/School
Vision
Administ_Plan
Edu_Supervisor
Project
Calender
Tool
ARC
MRCUD2
   
 
เชิญโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒
นำ External Hard Drive ขนาดความจุ 2 Trb
มาสำเนาสื่อ DLIT ได้ที่ ศูนย์สื่อ สพป.อด.๒
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป......
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------****
MOS
เชิญชวนเยาวชนอายุ ๑๕ - ๒๑ ปี
สมัครเข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic
Thailand Competition 2018
ผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนเาวชนไทย
ร่วมแข่งเวที่ระดับโลก ณ สหรัฐอเมริกา
กรอกใบสมัครผ่านเง็บไซต์ ที่
http://www.ariteedu.com/olympic2018....
-----------------------------------------------------------------------------------------------****
SUPERUD2
เชิญคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สพฐ. สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เป็นศึกษานิเทศ เปิดรับสมัคร ๙ - ๑๕ ม.ค.๖๑
สอบข้อเขียน ๓ ก.พ.๒๕๖๑
สอบสัมภาษณ์ ๔ ก.พ. ๒๕๖๑
ประกาศผลสอบ ๘ ก.พ. ๒๕๖๑
สนใจ สมัครได้ ศธจ. ใกล้บ้าน......
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี..
-----------------------------------------------------------------------------------------------****
 
Nited_Online
Sinrapa
 
MOE
OBEC
LAEUD2
Goverment
Thai University
Inter_University
SCHOOL_LAEUD2
NIETS
IPST
ETC