ข้อมูลเชิงคุณภาพ สพป.อด. 2
ชนิดคะแนน
ปีการศึกษา
รายการคะแนน
ประเภทของไฟล์
โปรดคลิก
         
แผ่นพับ
ปี 2554
แผ่นพับศูนย์รวมสื่อ สพฐ. ของ สพป.อด.2
PDF
แผ่นพับกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
PDF
แผ่นพับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
PDF
ONET ป.6
ปี2556
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายโรงเรียน
PDF
ปี/2557
สพป.อด.2 | การงาน | คณิต | ไทย | วิทยา | ศิลปะ | สังคม | สุขศึกษา | อังกฤษ
PDF
ปี 2558
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายโรงเรียน
PDF
ปี 2559
     
ปี 2560
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายโรงเรียน
HTML
ปี 2561
     
ONET ม.3
ปี2556
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายโรงเรียน
PDF
ปี/2557
สพป.อด.2 | การงาน | คณิต | ไทย | วิทย์ | ศิลปะ | สังคม | สุขศึกษา | อังกฤษ
PDF
ปี 2558
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายโรงเรียน
PDF
ปี 2559
     
ปี 2560
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายโรงเรียน
HTML
ปี 2561
     
NT ป.3
ปี 2556
รวมทั้งหมด
รอก่อนนะ
ปี 2557
รวมทั้งหมด
PDF
ปี 2558
รวมทั้งหมด
รอก่อนนะ
ปี 2559
     
ปี 2560
     
ปี 2561
     
NT สพป.อุดร 2
ปี 56,57,58
เปรียบเทียบรายด้าน 3 ปี ( ปี 2556, 2557, 2558)
PDF
LAS ป.5
ปี 2556
โปรดติดตาม ตอน ต่อไป ที่ นี่ เร็วๆ นี้
พวมหา
ปี 2557
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายโรงเรียน
PDF
ปี 2558
โปรดติดตาม ตอน ต่อไป ที่ นี่ เร็วๆ นี้
รอก่อน
.LAS ม.2
ปี 2556
โปรดติดตาม ตอน ต่อไป ที่ นี่ เร็วๆ นี้
รอก่อนนะ
ปี 2557
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายโรงเรียน
PDF
ปี 2558
โปรดติดตาม ตอน ต่อไป ที่ นี่ เร็วๆ นี้
ใจเย็นๆ
- - ---- ศน.สุริยนต์........ผู้รวบรวม
-
SURIYON
HOME
TOP
HOME