SERVICE_AREA
KUMPAVAPI NONSA-AT PRAJAKSINRAPAKOM WANGSAMMOR SRITHAT NONGSAENG

คำขวัญประจำอำเภอ : " เมืองผักหวาน     อุทยานวังใหญ่      น้ำใสไหลหลาก 
                                      มากด้วยปูปลา      ประเพณีล้ำค่า      ภูผาป่าสมบูรณ์ "
หมายถึง โรงเรียนประชารัฐ
พื้นที่ : 709 ตร.กม.
การปกครอง : 6 ตำบล 72 หมู่บ้าน  
  7 อปท. (4เทศบาล 3 อบต.)
ประชากร : 53,215 คน (ปี2564)
ความหนาแน่น : 75.06 คน/ตร.กม.
 การศึกษา : สพป. 28 ร.ร. 1 สาขา
      / สพม.3 ร.ร./ เอกชน 3 ร.ร/
       ปริยัติธรรม 1 ร.ร.
HOME